Du är här

SwedenBIO's Pipelinerapport 2016

För elfte året i rad presenterade SwedenBIO sin pipelinerapport för 2016 i december. Rapporten ger en överblick över de svenska företag som utvecklar nya läkemedel med fokus på deras projekt. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Sara Gunnerås som är redaktör för rapporten. 

Ni har publicerat pipelinerapporten under lång tid - finns det några nyheter i årets rapport? 
Den stora nyheten är att vi, på mångas begäran, också har med prekliniska projekt. Tidigare rapporter har enbart fokuserat på projekt som nått klinik, fas 1-3. Nu har vi bland annat inkluderat en lista över samtliga företag och deras projekt samt i vilken utvecklingsfas substanserna befinner sig i för att ytterligare stärka rapportens värde. Totalt rapporterar vi imponerande 369 projekt från preklin till fas 3. 

Detta år hade vi även nya samarbetspartners, Business Sweden, The Swedish Trade Council och Bulb Intelligence. Deras engagemang och kunnande har lett till att vi nu når ut bredare med rapporten och hittar rätt målgrupper både nationellt och utomlands samt ökat kvaliteten på innehållet ytterligare.

Vad är huvuddragen i årets rapport? 
Vi har identifierat 144 bolag som utvecklar nya läkemedel och som har huvudverksamhet i Sverige. För femte året i rad sser vi en fortsatt ökning av både antal bolag och antalet projekt i klinisk fas. Majoriteten av projekten är inom onkologi vilket stämmer överens med hur det ser ut globalt. Det är dessutom en hög andel av projekten som adresserar en så kallad orphan indikation (potentiellt särläkemedel). Glädjande är att se att projekten rör sig framåt i utvecklingsstegen vilket är en av styrkorna med att göra en årlig genomlysning. Stockholm-Uppsala är för närvarande den starkaste regionen i landet med 54 procent av bolagen. Här finner vi även flera av de större företagen, bland annat SOBI som är det enda stora företaget i rapporten. Övriga företag är så kalalde SMEer - små och mellanstora företag.

Varför har ni valt att inkludera även pre-kliniska projekt? 
Ungefär hälften av företagen i rapporten har enbart projekt i preklinik, att inkludera deras projekt ger dem mer synlighet än tidigare samt att manfår en bättre bild av vilka sjukdomsområden som företagen är verksamma inom. Ytterligare en anledning är att vi blivit approcherade av både globala pharmaföretag och investerare som är intresserade att identifiera och etablera tidig kontakt med företag, det finns en sådan global trend. Att samla alla bolag och visa upp i rapporten hoppas vi ska bidra till att stärka Sverige ytterligare som intressant land att hålla koll på och samarbeta med.

Hur använder ni rapporten i er verksamhet? 
Syftet är att marknadsföra svensk life science och mer specifikt den grupp av svenska företag som utvecklar nya läkemedel. Som branschorganisation är det dessutom viktigt att förstå och kunna beskriva hur branschen ser ut. Den årliga uppföljningen ger insikt i branschens utveckling över tid, trender samt flaskhalsar - detta lyfter vi sedan fram i vårt påverkansarbete. 

Själva rapporten delar vi ut i diverse sammanhang under året, exempelvis på Nordic Life Science Days och när vi tar emot internationella delegationer. Dessutom har Business Sweden distribuerat rapporter till sina lokala/globala kontor. De delar även ut rapporter på diverse internationella möten under året, BIO, BIO Europe etc. Rapporten finns också tillgänglig för nedladdning på vår hemsida.

Vilka utmaningar ser du för framtida rapporter? 
Det är ett omfattande arbete att sammanställa rapporten och vi diskuterar varje år om vi ska fortsätta. Hittills har vi lyckats hitta samarbetspartners som på olika sätt bidragit till att vi kunnat genomföra projektet men det är inga garantier för hur det blir framöver. 

Vi är mycket tacksamma för alla företag som själva fyller i frågeformuläret. För de företag som inte svarar letar vi själva fram information och kompletterar, allt för att få en så komplett bild som möjligt - men det är resurskrävande. 

Min önskan och ambition är att alla svenska företag är med i rapporten. Vi gör vårt yttersta för att lyckas men det är inte en helt enkel uppgift. Har vi missat någon så är de välkomna att höra av sig, eller om man vill tipsa om företag som vi borde ha med. 

Om SwedenBIO
SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. De drygt 225 medlemsföretagen utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. 

Här kan du hitta årets rapport >>

Sara Gunnerås, Analyschef, SwedenBIO
Sara Gunnerås
Analyschef, SwedenBIO