Testa Center förenklar resan från forskning till kommersialisering

En innovationshub för biologisk produktion, med syfte att möjliggöra verifiering av biologiska, tekniska och digitala innovationer i en autentisk produktionsmiljö. Testa Center är en gemensam satsning mellan Sveriges regering och Cytiva för att gynna tillväxten inom life science.

Foto av Jesper Hedberg

Testa Center är en öppen, icke-GMP, icke-vinstdrivande testbädd för att snabba på och förenkla resan från forskning till kommersialisering. Här berättar vd Jesper Hedberg bl.a. vad Testa Center erbjuder, vilka fördelar som finns och vilka typer av projekt de brukar ha.

Hur kom det sig att Testa Center startades?

– Marknaden och forskningsfältet för biologiska produkter, inkluderat biologiska läkemedel, är sedan de senaste 10-15 åren starkt växande. För att stödja denna tillväxt behövs satsningar och möjligheter för innovativa projekt att bygga värde. Dessutom behöver vi bygga kompetens inom biologisk produktion för att som land vara konkurrenskraftigt internationellt, säger Jesper Hedberg.

Vad erbjuder ni?

– I Testa Center ges forskare och bolag tillgång till labb och utrustning för biologisk produktion som är av industristandard och  och som därför är ganska stor och dyr utrustning, vilket är en drivkraft för många. Rent experimentellt, har vi så kallad start-to-finish kapabilitet vilket i praktiken innebär att man kan köra en process från fryst cell-vial till renad molekyl.

Vi har kapacitet för mikrobiell (200L) och mammaliecells-odling (500L) och instrument och processer för både skörd och rening som matchar dessa volymer. Vad det gäller de så kallade ”modaliteter” som vi kan hantera så inkluderar det framför allt proteiner, vacciner, virala vektorer och mRNA, förklarar Jesper Hedberg.

Han förklarar att ett projekt alltid föregås av en lång planeringsperiod som syftar till att skapa en projektplan, och väldigt ofta en beskrivning av en skalbar framtida process.

– Vi från Testa Center deltar i stort sett alltid med stöd och råd i denna planeringsfas vilket vi ofta får positiv feedback på. Vi sitter ju på detaljerad kunskap om processer och om den instrumentering som finns i Testa Center, säger han.

 Vilka är fördelarna med att använda er?

– Alla projekt är ju olika och lite beroende på målsättning så är det olika saker man vill uppnå. Dock finns det några saker som de allra flesta verkar ha gemensamt. Att bygga kunskap och förståelse för sin egen process och/eller molekyl och hur processen fungerar i produktionsutrustning är viktigt för att kunna ta projektet snabbt från liten skala till större skala och/eller GMP. Att man dessutom planerar och utför projektet tillsammans med specialister från Testa Center som har spetskompetens inom uppskalning av biologisk produktion (odling, skörd och rening) gör att det blir tidseffektivt, förklarar Jesper Hedberg.

Han berättar att många projekt siktar på att reducera eller kontrollera risk och därigenom öka sitt värde, ibland för att kunna attrahera mer finansiering.

Vissa projekt har också som mål att helt enkelt producera större mängder material för vidare forskningsaktiviteter.

– Värt att notera är att alla projekt i Testa Center behåller ägarskapet av de resultat och den IP som de skapar i Testa Center och givetvis kan man göra sitt projekt under konfidentialitet.

 Vilka aktörer brukar använda er, och vilka typer av projekt är vanliga?

– Främst är det små till medelstora bolag (SME-er) och akademiska forskargrupper som kommer till oss men vi har även diskussioner med större bolag som börjat visa intresse. De flesta projekten är biologiska innovationsprojekt med nya biologiska produkter vars produktion behöver skalas upp och produktionsättas, men vi har även rena forskningsprojekt. Det vanligaste är att produkten uttrycks i bakteriella system (E.coli) eller mammaliecells-system (CHO- eller HEK-celler). Vi har också på senare tid sett en ökning av projekt med virala vektorer vilket är väldigt spännande, berättar Jesper Hedberg.

Förutom biologiska projekt har Testa Center flertalet tekniska (t ex sensorer) och digitala projekt som kommer till dem för att verifiera sina lösningar. Testa Challenge (se nedan) är specifikt designad för dessa sorters projekt.

 Vilken är er största utmaning?

– Just nu har vi en push på Testa Center inom digitalisering. Vi upplever att branschen fortfarande ligger lite efter inom just digitalisering och vi vill, som innovationshub, gärna vara med och påverka den utvecklingen. Dessutom jobbar vi fortfarande hårt för att få upp den akademiska nyttjandegraden i Testa Center. Vi har stående kontrakt med Uppsala universitet och Karolinska Institutet, vilket vi är mycket glada för (!) men vårt mål är att vi ska kunna hjälpa svenska forskare på nationell nivå.

Att bygga värde i ett projekt i Testa Center, dvs tillsammans med specialister på plats, är ett nytt arbetssätt för många och lite av en ny sorts tjänst/erbjudande, säger Jesper Hedberg. De är inte en kontraktstillverkare eller en organisation som tar sig  an och genomför projekt åt våra kunder i klassisk bemärkelse.

– Det här nya sättet att arbeta tror jag jättemycket på, men som alltid med nya saker så tar det lite tid att brett få upp medvetandegraden och kunskapen om den möjligheten.

Vad är Testa Challenge?

– Testa Challenge är en möjlighet för tekniska och digitala innovationsprojekt att verifiera sin lösning i en autentisk produktionsmiljö. Det är som regel väldigt svårt för många små bolag att få tillgänglighet till en produktionsmiljö för att testköra sina lösningar och dessutom har de oftast inte kompetens eller resurser att köra den slags instrument som finns i en produktionsmiljö, som exempelvis en bioreaktor eller ett kromatografisystem. Så vi kör åt dom!

De bolag som anser att dom har en lösning som kan effektivisera eller förbättra processflödet kan ansöka om att få vara med. I år tog vi in fem bolag och alla kommer vara med oss i Testa Center under en tre veckor lång körning i mars.

Ytterligare så kostar det ju en del att köra produktion av AAV5 start-to-finish i skala (~1MSEK) och Testa Challenge är en fullt finansierad körning. De deltagande bolagen behöver bara betala för resa och boende vilket förstås är väldigt attraktivt för många. I år körs Testa Challenge i samarbete med STUNS, Cytiva, Region Uppsala och Tillväxtverket. Vi har också hjälp av RISE, Knightec, Scitara och Gyros Protein Technologies.

Vad ser du mest fram emot under det kommande året?

– Årets Testa Challenge som vi kör nu i mars är ju givetvis en höjdpunkt www.testachallenge.com. Alltid superintensivt med fem (!) bolag som ska testa sina tekniska eller digitala produkter samtidigt i labbet och förstås lite nervöst - allt måste ju klaffa :-). I år kör vi en start-to-finish process i stor skala för en viral vektor (AAV5) vilket också känns väldigt spännande.

Jesper Hedberg nämner också att en annan höjdare är när de får in studenter i Testa Center. I maj har Uppsala universitet alltid en stor kurs för studenter inom civilingenjörsprogrammet Molekylär Bioteknik (årskurs 4). Då är det fullt ös i Testa Center.

– Sen har vi 5-års-jubileum i höst. Vi har precis börjat planera för ett ”event” så håll ögonen öppna för det :-)

Testa center som gästinstagrammare

Under vecka 13 är det Testa Center som har Stockholm Science Citys Instagram. Det är den sista veckan av Testa Challenge så håll utkik för det för mer insyn i verksamheten!

www.testacenter.com >>

www.testachallenge.com >>

www.instagram.com/sthlmscicity >>