“Tillsammans möjliggör vi framtidens forskning”

SciLifeLabs kunskap och expertis speglas i den Training Hub de erbjuder life science-communityn. Vetenskapsfokuserad och forskarkompletterande kunskap är nyckeln till en långsiktig, hållbar och nationell infrastruktur, som bidrar till högklassig svensk-baserad forskning av internationell rang.

I januari lanserades Training Hub, tjänster som förmedlas av SciLife Lab. Det finns en stor skatt av kunskap inom hubben tack vare spetskunskapen hos SciLifeLab och DDLS-programmet (Data-Driven Life Science). Jessica Lindvall, Head of Training vid SciLifeLab, berättar mer.

Hur har det gått med Training Hub sedan lanseringen?

– Det har varit en flygande start! SciLifeLab har i flera år haft på agendan att satsa på det livslånga lärandet i form av avancerade fortbildningsmöjligheter inom livsvetenskaperna, säger hon, och tillägger att arbetet och visionen med Training Hub har mottagits väl av hela ekosystemet.

Nationellt har SciLifeLab en unik position genom sin expertis inom teknologiska och datadrivna områden som appliceras inom i de flesta biologiska och medicinska livsvetenskapliga forsknings- och innovationsområdena.

– Training Hubs viktigaste uppdrag är att verka för det livslånga lärandet och se till att helheten hos individen möjliggörs genom att erbjuda individanpassad kompetensutveckling. I och med framfarten av AI och digitalisering krävs att forskningsinfrastrukturer och forskarsamhället har tillgång till detta, både genom att erbjuda ”state-of-the-art” kunskaper i tillägg till forskningskompletterande kunskaper, förklarar Jessica Lindvall.

Sökbart, tillgängligt, interoperabelt, återanvändbart

Deras fokus är att koordinera och stödja utbildning och lärandeaktiviteter samt att säkerställa att materialet följer FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

– Genom det blir kunskaperna inom SciLifeLab tillgängliga inom communityn, och fler får den kompetensutveckling de behöver, säger hon.

Experterna på respektive plattform och svensk-baserade forskare inom SciLifeLab och DDLS (KAW/SciLifeLabs stora satsning inom Data-Driven Life Science 2020-2032) bidrar till kursutbud och material för att möjliggöra ny forskning samt tillgängliggöra sin egna forskning, infrastruktur och teknologi.

Kan du berätta mer om utbudet?

– I dagsläget erbjuds ca 120 kurser från SciLifeLabs tio plattformar, vilka består av ca 40 enheter och närmare 500 anställda (experter inom den specifika teknologin). SciLifeLab ordnar också nationella seminarier, konferenser och andra events. Även DDLS-programmet börjar få upp en katalog av kurser och material specifikt inom det data-drivna, säger Jessica Lindvall.

SciLifeLab kurser ska vara ett komplement till universitetens formella utbildning inom BSc/MSc och PhD programmen. De ska vara en katalysator och ge forskaren/experten en kunskap som möjliggör forskning och arbete här och nu.

– Här finns kurser inom bioinformatik, genomik, proteomik, integrations omics, data science, AI, öppen vetenskap och datahantering. Det finns också workshops online, på plats eller hybrid, samt tillfällen där experter erbjuder sin kunskap på ett mer projektbaserat sätt. Ett exempel är NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden) som dedikerar 20% av sin tid och har över 20-talet avancerade bioinformatiska kurser årligen, säger hon. Att fler plattformar dedikerar tid till lärandeaktiviteter möjliggör en större impact på svenskbaserad forskning, i tillägg till det parallella forskningsstöd som ges.

Möjliggör morgondagens forskning

Jessica Lindvall berättar att de jobbar med att få upp kurser inom forskningskompletterande kunskaper. Det finns nu kurser där kunskap om “how learning works” och “engagement”, “assessment”, “demotivation and motivation” täcks in. I tillägg planeras kurser inom ”organisational learning”, ”Open Science”, ”presentationstekniker” och andra kunskaper av vikt för hela människan.

– Vi hoppas att andra nationella infrastrukturer och intressenter ska finna katalogen användbar. Då kan vi tillsammans skapa en miljö med det livslånga lärandet i fokus för att möjliggöra morgondagens forskning.

Vem tar del av aktiviteterna?

– Uppskattningsvis mer än 1500 individer årligen, med ett snitt på 15 deltagare per aktivitet. Främst svenskbaserade forskare inom akademi, industri och hälso- och sjukvård, men även ett visst internationellt deltagande: framför allt PhD studenter, post-docs, forskare, professorer samt staff-scientists och experter, säger Jessica Lindvall

Vad är mest populärt?

– Det är en efterfrågan på data-science, AI, dataanalys av olika teknologier, öppen vetenskap och datahanteringskurser. Viljan att kompetensutveckla sig inom forskningsstödjande kunskaper ökar markant. Ledarskap, kommunikation och projekthantering är viktiga delar för att hålla sig aktuell, och detta är alltmer självklart för dagens forskare, förklarar hon.

Ert mål är att erbjuda life science communityn kursmaterial som speglar SciLifeLabs kunskap och expertis. Når ni målet?

– Ja, inom något år. Det kräver att vi bygger en bra grund med en teknisk infrastruktur som samlar resurser, verktyg och stöd som Training Hub ska erbjuda. Ett klick bort ska det livslånga lärandet finnas öppet tillgängligt och lättåtkomligt, säger hon. Sedan måste arbetet ständigt stöttas då kunskapen och expertisen inom SciLifeLab utvecklas konstant.

Framöver vill de också erbjuda en teknisk infrastruktur med AI och molnbaserade tjänster så att Training Hub kompetensutvecklar och stöttar hela människan i rollen som forskare, expert och innovatör inom livsvetenskaperna.

– Training Hub blir “bokhyllorna” och de stödresurser som finns i ett bibliotek. Och experterna blir de som författar böckerna på ”bokhyllorna” som finns tillgängliga för intresserade. Tillsammans möjliggör vi framtidens forskning, avslutar Jessica Lindvall.

 

På fotot, från vänster:

  • Jillian Jaworski (Scientific Training Officer)
  • Kristen Schroeder (Scientific Training Officer)
  • Jessica Lindvall (Head of Training)
  • Nina Norgren (Training Manager)
  • Cat Halthur (Scientific Training Officer)

 

Text: Christina Jägare