Universiteten går samman i årets Hållbarhetsforum

Planeringen av Hållbarhetsforum 2023 på Stockholms universitet är i full gång. Syftet med evenemanget är att realisera en hållbar samhällsomställning genom att stimulera till bredare möten, diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv, politik och civilsamhälle.  

I år är det första gången som Hållbarhetsforum anordnas under Stockholm trios flagg, alltså av Stockholms universitet, Karolinska Institutet och KTH tillsammans. Det är ett bra tillfälle att fördjupa samarbetet mellan de tre lärosätena. Hållbarhetsforum sker den 4 oktober och årets tema är “Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward”.

Magnus Breitholtz är Senior advisor to the president for the environment and sustainable development på Stockholms universitet, och han berättar mer.   

 
Foto av Magnus Breitholz
Magnus Breitholz.

Vad innebär årets tema? 

– År 2023 är ett superår för Agenda 2030. Vi har kommit halvvägs till 2030 men efter år av framsteg kan vi konstatera att trots många tekniska innovationer samt all vetenskaplig kunskap som finns tillgänglig för beslutsfattare, så står världen inför en motreaktion när det gäller att utrota fattigdom och hunger, förbättra hälsa och utbildning, samt tillhandahålla grundläggande tjänster. Detta är ett resultat av pandemin, krig, lågkonjunktur och energitrygghet, säger Magnus Breitholz. 

Med mindre än sju år kvar till 2030, så fokuserar årets Hållbarhetsforum på universitetens roll i att utvärdera och följa framstegen i Agenda 2030. Några frågeställningar är: 

  • Hur kan vetenskapliga resultat bättre stödja beslutsfattande och politik för att uppnå de globala 17 målen i Agenda 2030?  

  • Vilka hinder finns för ett effektivt genomförande av arbetets agenda?  

  • Hur kan konflikter mellan de globala målen minimeras och synergier maximeras?  

Vem riktar sig konferensen till?  

– Den huvudsakliga målgruppen är de som har musklerna och förmågan att driva på och öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle, dvs beslutsfattare inom myndigheter, akademin, näringsliv och civilsamhälle, säger han.  

Att det anordnas av Stockholm trio, hur påverkar det programmet? 

– Förhoppningsvis till det bättre i och med att alla fakulteter är representerade genom samarbetet, både i planering och genomförande. De 17 globala målen är odelbara och den transformation av samhället som krävs för att genomföra Agenda 2030 kräver att hela samhället samarbetar. Det är därför en självklarhet att också vi inom akademin samarbetar kring frågor som rör forskning och utbildning men också samverkan med övriga samhället, förklarar Magnus Breitholz.  

Vad kan man som besökare förvänta sig under årets forum? 

– En ökad förståelse för och kunskap om de utmaningar vi står inför när vi snabbt måste anpassa, och förändra system och beteenden för att transformera vårt samhälle till att vara hållbart, säger han.  

Vad ser du själv mest fram emot vid årets forum? 

– Att möta människor från alla tre lärosäten inom Stockholm trio och även andra delar av samhället. Att få möjlighet att gemensamt diskutera hur vi kan vända den negativa utvecklingstrenden som vi nu ser och istället påskynda den transformering av samhället som krävs för att uppnå de globala målen i Agenda 2030, avslutar Magnus Breitholz. 

Läs mer här på webbsidan för Stockholm universitet >>