Du är här

Utan forskning står vi chanslösa

Just nu tycker jag att forskning om vårdens organisation är mest spännande. Hur är en bra vårdcentral strukturerad? Vad vill egentligen patienter ha när de besöker en specialist? Det är frågor som verkligen intresserar mig. Men alla forskningsoråden inom life science har sin egen, viktiga roll att spela i vår framtid. Vi behöver stamcellsforskningen för att hitta vägar att bota sjukdommar som idag bara kan lindras, vi behöver den biokemiska forskningen för att förkorta tiden det tar att analysera en bit DNA, och vi behöver forskningen om hjärnan för att vi en dag ska förstå vad som ger oss vårt medvetande och gör oss mänskliga.

Jag har varit intresserad av forskning ända sedan barndomen. Mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig att ställa frågor och att upptäcka världen, och jag tittade ofta på hjärnkontoret som liten.

Forskningens framsteg och genombrott har lagt grunden för det moderna samhället som vi lever i idag. Jag tror att vi står helt chanslösa emot de utmaningar som framtiden bjuder på om vi inte vågar förlita oss på forskningen och vågar satsa på forskningen. Det är en otrolig förmån att få vara del av den revolution som forskningen driver, överallt, varje dag.