“Utvecklingen inom svensk cancervård får inte stanna upp”

Bild
Foto av Karin Corbishley

I Sverige får en av tre ett cancerbesked under sin livstid. Ett besked som gör livet extra skört och sårbart. ”Ska jag dö nu? Vad säger jag till mina barn? Vad händer om jag inte kan jobba? Hur kommer jag att må?”  

För många cancerdrabbade, både patienter och närstående, har de senaste åren inneburit extra stora utmaningar. En pandemi satte mycket av det vi tog för givet ur spel med resultatet att många fått axla svåra stunder i ensamhet. Pandemin betydde även en hård belastning på sjukvården och att forskningen fick skifta fokus.

Under 2022 såg vi därför att det fanns mycket att göra för att den utveckling vi sett inom svensk cancervård de senaste årtiondena inte skulle stanna upp. Men effekter av bland annat pandemin och krig i vårt absolut närhet skapade, utöver stort mänskligt lidande, även en omskakning av svensk ekonomi.

Vi, precis som alla andra, har rört oss i ett osäkert ekonomiskt landskap. Men i år kunde Cancerfonden ändå dela ut över 900 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är en rekordsumma, som vi inte hade vågat hoppas på i början av året.  

Att det ens är möjligt är tack vare de privatpersoner och företag som trots ett samhälle i gungning fortsätter att bidra i kampen mot cancer. Och vi vet att det ger resultat - när Cancerfonden bildades på 50-talet överlevde bara 3 av 10 en cancerdiagnos. Idag överlever 7 av 10.

Forskningen har de senaste decennierna gjort stora framsteg; vi vet idag till exempel mer om varför cancer uppstår och om cancercellernas mikromiljö i kroppen. Även immunförsvarets roll för att bekämpa cancer har utforskats allt mer. Det är forskning som lett till att det finns ny diagnostik, biomarkörer och läkemedel. På senare år har forskningen även lett till nya insikter om möjligheten att förebygga cancer, till exempel hur våra levnadsvanor kan påverka risken för att drabbas.  

Allt detta leder oss närmare Cancerfondens mål - att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva. Och det finns all anledning att känna hopp, förutsatt att forskningen får fortsätta i samma takt som hittills så står vi snart på tröskeln till framsteg som vi knappt kan föreställa oss.