Välbesökt premiär för KI Science Park Lunch Talks

En ny, öppen mötesplats för life science-sektorn i och kring Hagastaden, där första mötet snabbt blev fullsatt. Målet är att stimulera till samtal och utbyten kring aktuella teman som berör många ur olika perspektiv.

30 mars var det premiär för KI Science Park Lunch Talks. Mötet arrangeras i samarbete med några av de större aktörerna på området,  Bayer (som värd) och Waters. Temat var AI i vården och talarna var Johan Hartman från Stratipath, Elisabeth Epstein från Intelligyn, Maria Holmberg från Inify Laboratories, samt Vitali Grozman som är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

– KI Science Park fyller 20 år i år, och nu under våren så växlar vi upp verksamheten. KI Science Park Lunch Talks är en viktig del av den satsningen. Vi ska jobba med enkla format, över lunch eller före/efter jobbet för att vara lättillgängligt. Gemensamt för alla våra möten vill vi vill stimulera till att nya kontakter knyts, berättar Sara Gunnerås, Chief Operations Officer på KI Science Park.

Hur gick premiärträffen?

– Så roligt att vi är i gång och att premiären var så välbesökt! Ca 100 pers samlades idag. Mötet lockade en bred mix av olika professioner, som vi hade hoppats på. Just AI och dess möjligheter inom vården är verkligen ett hett område där det händer så mycket. På campus Solna ser vi allt fler bolag aktiva inom detta fält och på dagens lunchmöte lyssnade vi till flera spännande exempel inom området, två start-ups aktiva i KI Innovations inkubator, Stratipath och Intelligyn, samt Inify Laboratories som flyttade in på Campus Solna i slutet på förra året, säger hon.

Vilka teman och talare har ni på gång?

– För KI Science Park Lunch Talks kommer vi arrangörer att prioritera de stora frågorna inom life science och hälso- och sjukvård ur olika perspektiv men med fokus på framtidsorientriade frågeställningar. Det kan komma att variera hur vi tar oss an olika teman men röd tråd kommer vara teman där vi uppfattar att det finns en nyfikenhet att lära mer och bjuda in spännande talare vi vill möta och skapa dialog med. Vi kommer ha några träffar med tydligt innovationsfokus och andra mer policybetonade, förklarar hon.

Hur ser planeringen ut?

– KI Science Park Lunch talks arrangeras ca var annan månad. En lunch i slutet av maj är hittills inplanerad. Bayer kommer återigen stå som värd för mötet, avslutar Sara Gunnerås.

 

Text: Christina Jägare