Vad innebär Europas nya enhetliga patentsystem för mig?

Senast kring årsskiftet 2022/2023 förväntas den enhetliga patentdomstolen inom EU träda ikraft. Det blir samtidigt möjligt att få ett patentskydd med effekt i flera EU-länder samtidigt – ett enhetligt patent. Men redan innan dess behöver du som har europeiska patent ta ställning till och begära om du vill att de befintliga patenten ska stå utanför den enhetliga patentdomstolens jurisdiktion.

Den 28:e april arrangerar vi på SSCi tillsammans med AWA ett seminarium om det enhetliga patentsystemet. Vi ställde några frågor till patentexperterna på AWA om vad det nya systemet innebär för nya och befintliga patent.

Förändringarna påverkar alltså inte bara nya patent utan även befintliga portföljer med patent som granskats och beviljats av det europeiska patentverket EPO. För dessa ”klassiska” europeiska patent blir det enhetliga patentet inte tillgängligt retroaktivt, men om patenthavaren inte aktivt väljer bort den enhetliga patentdomstolen kommer det vara möjligt att stämma – och bli stämd – i detta nya forum. I praktiken innebär det väsentliga skillnader i kostnadsbilden men också i det geografiska omfånget, vilket medför både fördelar och risker. Men låt oss ta det från början. Här svarar Joanna Applequist, Louise Jonshammar och Love Koči på några av de viktigaste frågorna.

Foto av Joanna Applequist, Louise Jonshammar och Love Koči.

Vad är det enhetliga patentsystemet (unitary patent system)?

Det enhetliga patentsystemet består av ett enhetligt patent som gäller många länder i EU, och en enhetlig patentdomstol som har jurisdiktion över dessa patent och över befintliga europeiska patent som är validerade i dessa EU-länder.

Vilka förändringar innebär det här för mitt företag?

Alla som har ett europeiskt patent med giltighet i någon av de (för närvarande 17) länder som deltar i EU-samarbetet kring den enhetliga patentdomstolen, måste överväga om de vill att den enhetliga patentdomstolen ska ha jurisdiktion över dessa patent eller inte.

Alla som nu söker patent hos det europeiska patentverket EPO kan, när patentet beviljas av EPO, överväga att ge patentet enhetlig effekt inom de 17 deltagande medlemsländerna eller om det finns anledning att välja den ”klassiska” valideringen i utvalda länder. Det enhetliga patentet kommer att kosta betydligt mindre i valideringsfasen och när årsavgifterna ska betalas, än ett patent som valideras i vart och ett av dessa länder.

I praktiken innebär det nya strategiska möjligheter att positionera patentportföljen.

Systemet har ännu inte trätt i kraft, när behöver jag börja fundera på hur jag ska agera?

Tidpunkten att begära att de befintliga patenten ska stå utanför den enhetliga patentdomstolens jurisdiktion startar ungefär tre månader innan domstolen träder ikraft, det vill säga troligtvis någon gång efter sommaren. Därför är det dags att börja fundera redan nu. Om man har ett patent som är nära att beviljas av EPO och är intresserad av enhetlig effekt för det patentet är det också dags att agera.

Vad betyder det enhetliga patentsystemet för patentlandskapet?  

Det finns många möjliga scenarier som diskuteras i IP-branschen nu. Önskemålet om en enhetlig patentdomstol har funnits länge, men en ny patentdomstol som ännu inte har etablerad praxis utgör förstås en risk till dess vi vet hur och att det kommer att fungera som tänkt. Företag med stora patentportföljer och många avdelade patent kan komma att dela upp sina portföljer för att inte lägga alla ägg i samma korg, och kanske till och med söka fler nationella patent som ju även fortsättningsvis ska hanteras av de nationella patentdomstolarna.

Var kan jag ta reda på mer om det enhetliga patentet?  

Prata gärna med ditt patentombud om det enhetliga patentet och hur ditt företag ska tänka strategiskt kring det nya systemet. Om du vill ha officiell information på myndighetsnivå rekommenderar vi att du tittar på den enhetliga patentdomstolens webbsida www.unified-patent-court.org.

Dessutom är du varmt välkommen att redan nu anmäla dig till seminariet om vad det enhetliga patentsystemet innebär för dig, som vi på SSCi arrangerar tillsammans med AWA den 28:e april.

Läs mer och anmäl dig senast 21 april >   

Swedish