Vectura tror på kluster inom life science

Bild

GoCo Health Innovation City kanske kan ses som Hagastadens motsvarighet i Mölndal. Intill AstraZeneca växer idag den nya stadsdelen för hälsoinnovation fram. Hit flyttar det japanska världsledande företaget Fujirebio Diagnostics och den börsnoterade svenska pionjären inom transplantationsteknik XVIVO Perfusion. Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter reflekterar kring behovet av mötesplatser för hälsoinnovation.

Illustration GoCo Health Innovation City

Under rådande Coronapandemi görs miljardinvesteringar för att skapa nya mötesplatser inom hälsoinnovation. En av satsningarna på samverkande hälsoinnovation som ska öka takten av det stora klustret inom medicin och hälsa är GoCo Health Innovation City i Mölndal. Det är fastighetsbolagen Vectura, Next Step Group och Balder som tillsammans investerar drygt 1,6 miljarder kronor.

Målet är att innovationsklustret ska accelerera svensk hälsoinnovation genom att skapa nya möten, innovationer och samarbeten. Navet blir signaturbyggnaden GoCo House – ett hus för samverkan på hela 21 000 kvm som nyligen har byggstartats. 

De utmaningar vi står inför, både inom mänsklig hälsa och global konkurrens, kräver nya sätt att jobba. Byggnaden GoCo House blir ett nytt forum för akademin, företag och entreprenörer och det är den här typ av satsningar som krävs för att vi ska bli den magnet för kompetens och motor för innovation som den svenska hälsosektorn efterfrågar.

Se filmen från byggstarten som beskriver hur GoCo Health Innovation City kommer bli ett världsledande centrum för utveckling inom hälsa, biomedicin och hälsoteknik. >>

Systerprojektet Forskaren i HagastadenDet nya life science centret Forskaren är en av de största kontorssatsningarna i miljardklassen som byggstartade under 2020 i Stockholm. Forskaren kommer att stärka life science i Stockholm genom att attrahera företag och forskning i världsklass. En av aktörerna som kommer att etablera sig i huset är Elekta. Ambitionen är att vara en innovationspartner för liv och hälsa och skapa en internationell arena för life science. En mötesplats för framtida nobelpristagare.

Forskaren kommer ha plats för 1 700 medarbetare. Här blandas flexibla kontor, med co-working, labb, ”smart-mat” restauranger, showroom och olika platser för företagsevent, inspirationsföreläsningar och scener där lärande och kunskapautbyte är i fokus. En del av byggnadens entréplan kommer att visualisera svensk forskning i Tekniska muséets nya filial. Forskaren öppnar upp för en nyfiken allmänhet, studenter såväl som för entreprenörer och medarbetare på de främsta life science bolagen.

 Illustration av 3XN: Forskaren på Hagaplan 1