Vi behöver stötta mindre bolag kring säker digitalisering

Bild

Sverige har en målbild om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi är mer än någonsin tidigare beroende av teknik och digital utveckling. Samtidigt ökar hot från omvärlden och det blir alltmer kritiskt att vi skyddar våra verksamheter och bolag.

Vi är väldigt duktiga på digitalisering och teknikutveckling i Stockholm. Världsledande till och med. Men när det gäller att säkra våra verksamheter så finns inte alltid kunskap, förståelse eller tid att hantera frågan. Allra svårast är det för mindre företag som ofta saknar kunskap, eller förutsättningar att säkerställa en säker övergång till att bli digitala eller skydda redan digitaliserade delar.

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos myndigheter, akademi, institut och företag. Men idag når den inte i tillräcklig utsträckning ut till de mindre företagen och bidrar till att säkra deras digitalisering. Att bidra till att även de mindre företagen i regionen kan dra nytta av den expertis som finns är en tillväxtfråga, som kan bidra till företagens internationella konkurrenskraft.

Tillsammans med Södertälje Science Park startar vi nu upp ett projekt för att öka kunskapsnivån och förståelsen för de mindre företagens behov och utmaningar för en säker digitalisering. Här vill vi ta vara på och kartlägga den regionala expertisen och sammanföra den med de mindre bolagen i kunskapshöjande insatser.

Initialt fokuserar projektet på företag inom medtech och tillverkande industri.

Branscher där digitaliseringen går snabbt, där fler och fler tjänster och produkter är anslutna till andra enheter, nätverk och internet i syfte att effektivisera och förbättra processer och slutprodukt.

En i grunden positiv utveckling, men där riskerna för cybersäkerhetshot samtidigt ökar kraftigt och konsekvenserna av säkerhetsbrister och intrång kan få stora konsekvenser.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Richard Granberg richard.granberg@kista.com (Business and innovation manager), eller mig karin.bengtsson@kista.com om du är intresserad av att veta mer!