"Vi är alltid redo att höja kunskapsnivån inom läkemedelsområdet”

Bild

Har du hört talas om Apotekarsocieteten? Om inte så är vi en oberoende ideell förening med fokus på att läkemedel skall utvecklas och användas på bästa sätt. Det är ett brett och viktigt område att täcka och innefattar många steg i läkemedelskedjan som skall fungera och samverka.  

Genom våra fjorton expertsektioner fungerar vi som ett tvärfunktionellt nätverk med kunskap om läkemedelsutvecklingens alla steg från tidig forskning, till tillverkning och användning. Några av våra största expertgrupper är inom områdena kliniska studier, Regulatory Affairs samt medicinteknik. Vi bär det anrika namnet Apotekarsocieteten men är till för alla yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Jag tycker det finns så mycket som är spännande med föreningens verksamhetsidé, men kanske mest fascinerande och unikt är den starka traditionen av samarbete över professionsgränser och kunskapsutbyte på läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten välkomnar alla som vill ta del av vårt utbud! 

Små och stora aktörer kommer längre tillsammans. I rollen som vetenskaplig sekreterare initierar och utvecklar jag samverkan med akademi, myndigheter, vetenskapliga organisationer, hälso-sjukvård samt näringsliv inom läkemedelsområdet. För att synliggöra kunskapsluckor behövs täta samarbeten, där synergier med helhetsperspektiv uppstår. Genom vårt ideella engagemang i de stora och breda frågorna kan vi påverka utvecklingen och driva förändring där den behövs.  

”Jag tror att fler aktörer, små som stora, skulle komma mycket längre i en samverkande atmosfär, där det tydligt klargörs vilken aktör man skall vända sig till för att göra så rätt som möjligt från början. Här kan Apotekarsocieteten bidra med nätverksbyggande och vara en attraktiv mötesplats”

Vi bidrar till kunskapslyft genom samverkan. Några områden som jag särskilt vill uppmärksamma där Apotekarsocieteten i samverkan med olika aktörer har bidragit till, och fortsätter att verka för, kunskapslyft är inom biologiska läkemedel, nukleotidbaserade läkemedel, precisionsmedicin/precisionshälsa och inte minst en av vår tids största hälsoutmaningar, antibiotikaresistens. Det sistnämnda är ett bra exempel på hur vår organisation kan engagera sig i en stor och komplex fråga där många kompetenser behövs för att tillsammans få helhetsperspektivet. Här har Apotekarsocietetens nätverk bidragit med kunskapsspridning genom flertalet symposier och seminarieserien ” Kampen mot antibiotikaresistens ” och som en part inom samverkansplattformen PLATINEA. Den 29 maj anordnar vi också ett seminarium om hur frågan om antibiotikaresistens lyfts under Sveriges ordförandeskap, resultat och förväntningar. Antibiotikaresistens i fokus! - Apotekarsocieteten 

Du som är nyfiken kan hitta mycket spännande i Apotekarsocietetens kalendarium framöver. Är du intresserad av kvalitetsregister? Missa då inte temadagen Kvalitetsregister för forskning som går av stapeln 11 maj. Jag vågar utlova en mycket givande dag som både svarar på och väcker många viktiga frågor, bland annat om hälsodata och kvalitetsregister – framtidens resurs. Kvalitetsregister för forskning 2023 - 10-årsjubileum - Apotekarsocieteten 

Vi stöttar forskning - nationellt och internationellt. Apotekarsocieteten vill stimulera doktorander och yngre forskare till fortsatta forskningskarriärer och delar därför ut flera vetenskapliga priser inom olika discipliner samt forskningsstipendier. Av det sistnämnda har exempelvis våra postdoktorala stipendier haft avgörande betydelse för många unga forskares karriärer. Vårt största vetenskapliga pris, Scheelepriset, riktar sig till seniora forskare som gjort betydande framsteg inom läkemedelsforskning och utveckling. Årets pristagare är Peter G Schultz, vars forskning sträcker sig över flera decennier och har fått stor betydelse för både forskarsamhället och patienter. Blev du nyfiken? läs mer här: Professor Peter G. Schultz receives the 2023 Scheele Award. 2023 års Scheelesymposium går av stapeln den 9 nov, så håll utkik i kalendariet! Hittills har 5 av 51 Scheelepristagare också fått Nobelpriset. 

På den internationella arenan bidrar också Apotekarsocieteten med en rad olika vetenskapliga konferenser och symposier som bygger starka samarbeten för läkemedelsforskning och utveckling mellan Sverige och omvärlden. Det behövs fler möten där forskare kan lyfta den senaste forskningen, bygga nätverk och skapa bättre samarbeten för största nytta framåt!  

Vad får du som medlem i Apotekarsocieteten? Nyfikenhet, kunskapstörst och viljan att dela med sig av sin kunskap är något som förenar våra medlemmar och stimulerar till ökat kunskapsutbyte. Hos Apotekarsocieteten hittar du seminarier och utbildningar som belyser aktuella läkemedelsfrågor, möjligheten att få påverka inom läkemedelsområdet samt delta i värdefulla nätverk med andra professioner inom läkemedelsområdet. Som medlem har du också förtur till stipendier från de stiftelser vi förvaltar. 

Hoppas att du nu blivit mer nyfiken på Apotekarsocieteten. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill veta mer! 

Länk till Apotekarsocieteten - För dig inom läkemedelsområdet >> 

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se