”Vi samlar aktörer från samhällssfärer som inte brukar mötas”

Stockholms Handelskammare främjar en välmående huvudstad och agerar utan vinstintresse. Det är en partipolitiskt obunden näringslivsorganisation som samlar företag i regionen Stockholm-Uppsala. Vice vd Daniella Waldfogel berättar om deras tjänster, nyttan av medlemskapet samt hur det är relevant för life science-företag.

Hur många medlemsföretag har ni?

– Vi har cirka 1500 medlemsföretag – företag i alla sektorer, branscher och storlekar. Många har sitt huvudkontor i regionen men långt ifrån alla. Flera har verksamhet i hela landet och väldigt många är globalt orienterade.

Varför är man medlem i en handelskammare?

– Det som förenar våra medlemsföretag är visionen och passionen för att bygga en levande, hållbar och attraktiv huvudstadsregion – som även gör övriga Sverige bättre. Vår styrka, och något som många uppskattar, är att vi samlar aktörer från olika samhällssfärer som vanligtvis inte möts – företag i alla branscher, ministrar, statssekreterare, riksdagsledamöter, regionråd och borgarråd, företrädare för myndigheter, akademi och civilsamhälle.

– Som medlem väljer man själv hur aktiv och engagerad man vill vara. Men ett medlemskap i Stockholms Handelskammare ger alltid goda möjligheter till kunskap, inspiration, nätverkande, samverkan och påverkan. Medlemskapet omfattar medlemsföretagens samtliga anställda – alla som vill kan komma på våra seminarier och event.

Vilken nyttan har man av att vara medlem?

– Flera gånger i månaden arrangerar vi seminarier, rundabordssamtal och möten där företrädare från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället deltar, diskuterar och utbyter kunskaper och erfarenheter. Som medlem är man därmed del av ett community byggt på samhällsengagemang.

– Medlemsföretagen ges stora möjligheter att engagera sig i frågor som är viktiga för medarbetarna och för företagens utveckling, till exempel genom löpande dialog med de näringspolitiska sakområdesexperterna och genom interaktion och kunskapsutbyte på handelskammarens mötesplats, där olika aktuella sakfrågor diskuteras. Det kan exempelvis handla om stadsutveckling, grön omställning, digitalisering och innovation, infrastruktur, kompetensförsörjning, social hållbarhet, life science eller välfärd.

– Som medlemsföretag får alla företagets medarbetare dessutom tillgång till våra populära temaföreläsningar. Här kan man ta del av expertis, erfarenheter och lärdomar inom i princip allt som rör företagande. Till exempel hur man sätter upp en sociala medier-strategi eller hur man arbetar med rörligt innehåll, retorik, ledarskap, organisation eller försäljning. Inbjudningar till eventen publiceras löpande på Stockholms Handelskammares hemsida och skickas även ut via vårt eventbrev.

Kan du berätta mer om era tjänster?

– Utöver att vi har ett omfattande erbjudande i form av seminarier, rundabordssamtal och kunskapsföreläsningar på vår mötesplats på Regeringsgatan 29, så erbjuder vi också exklusiva besök från våra experter. De kommer gärna ut till medlemsföretagen för skräddarsydda presentationer och samtal i en mindre krets, till exempel inom aktuella teman som konjunkturutveckling eller kompetensförsörjning. I vårt uppdrag för att främja en välmående huvudstadsregion tar vi även fram statistik, rapporter och undersökningar. Vi håller en löpande dialog med politiken på lokal, regional och nationell nivå för att framföra såväl konsekvensbeskrivningar som skarpa förslag på hur näringslivsklimatet kan bli bättre – allt baserat på fakta och våra analyser.

–  Hos handelskammaren finns också ett av världens främsta skiljedomsinstitut, grundat 1917. Skiljedomsinstitutet tillhandahåller en neutral, oberoende och opartisk mötesplats för tvistlösning i kommersiell verksamhet runt om i världen.

– Handelskammaren erbjuder också, som en oberoende tredje part, deponeringstjänster, det vill säga förvaring av företags källkoder, ritningar och avtal.

– Dessutom hjälper vi svenska företag att ta sig ut på den globala marknaden. Det innebär bland annat att vi på uppdrag av regeringen utfärdar handelsdokument för att underlätta import och export. Alla företag kan vända sig till oss med frågor eller be om råd kring internationell handel, samt få nödvändiga dokument utfärdade.

Hur är detta relevant för life science-företag?

– Samtliga erbjudanden och tjänster är till för alla våra medlemsföretag. Life Science-frågorna står högt upp på vår agenda. Vi har bland annat tagit fram rapporten ”Livsviktigt för huvudstaden", som sätter strålkastarljuset på Stockholms och Uppsalas life science-sektor. Det handlar om världsledande kluster som utmärker sig genom att de spänner över precis hela värdekedjan; från akademisk grundforskning och startups, via utveckling av medicinteknik och läkemedel till storskalig industriproduktion för den globala marknaden. I rapporten får några av de banbrytande företag som finns i klustret berätta om hur de ser på Stockholm och Uppsala och på sina möjligheter att växa här. Tillsammans tecknar de en bild av hur sektorn kan bidra till en positiv utveckling av regionen genom innovation, tillväxt, konkurrenskraft och arbetstillfällen. Det här är frågor som vi kommer att fortsätta driva och engagera oss i. Hör gärna av er med inspel och idéer!

Har även mindre bolag, färre än 20 anställda, nytta av att medlemskapet?

– Självklart har man det. Ett medlemskap är till för alla anställda på medlemsföretaget.