Du är här

Visning av första utkastet på den nya campusplanen för KI Campus Solna

Den 28 september visade Akademiska Hus första utkastet av den nya campusplanen för KI Campus Solna. Inbjudna var ett antal personer som deltagit i de workshops om områdets gestaltning som hölls i våras.
- Om det är någonting jag vill lyfta specifikt i det här arbetet så är det delaktigheten: med Karolinska Institutet och med andra aktörer som verkar i och besöker området. Det tror jag är viktigt för att slutversionen ska bli bra, säger Ingela O Wettermark, fastighetsutvecklare på Akademiska Hus. 
 
Arbetsnamnet för visionen för KI Campus Solna är Ett centralt kunskapsnav med ett grönt hjärta. Vägarna för att nå visionen är flera, på visningen presenterades fokusområden som socialt välbefinnande; innovation och ekonomi; transporter och resande; markanvändning och arkitektur; ekologi och miljö samt resurser och energi som viktiga delkomponenter att ta hänsyn till för att nå målet.
 
I det fortsatta arbetet med planen för nya KI Campus Solna kommer gång- och cykeltrafik att prioriteras, detta för att nå visionen om ett grönt hjärta på campus. Utvecklingsarbetet involverar även utformning av ett nytt entrétorg vid tunnelbanestationen, ett centralt parktorg och ett innovationsnav som ska vara öppet för samtliga verksamma inom campusområdet med omnejd. 
 
Akademiska Hus fortsätter nu arbetet med planen för KI Campus Solna. Har du frågor? Kontakta Ingela.OWettermark@akademiskahus.se.