Du är här

Vitalis 2018 - fortsatt stora satsningar inom e-hälsa

Konferensen Vitalis 2018, nordens största e-hälsomöte, inleddes tisdagen den 24 april i Göteborg. Öppningsanförandet hölls av socialminister Annika Strandhäll. I år deltog mer än 4000 deltagare, 200 utställare och det hölls nästan 200 seminarier. På plats var såklart även arbetsgruppen för Ordnat införande av digitala tjänster och produkter.

Programmet för första dagen präglades starkt av Vision e-hälsa 2025 och även socialministern betonade vikten av fortsatt stora satsningar inom e-hälsa. Under konferensens öppning delades det ut pris till Årets e-hälsokommun 2018 som gick till Rättvik kommun samt Health Care Award 2018 som gavs till Kontigo Care.

Under konferensens andra dag var det dags för arbetet kring Ordnat införande av digitala tjänster och produkter att ta över programmet. Hazel Jones, Programme Director, NHS Digital var inbjuden av arbetsgruppen och inledde med att dela med publiken hur man i England tagit sig an utmaningen med validering och utvärdering av digitala verktyg. Hazel var även värd för den svenska delegation som gjorde ett studiebesök hos NHS Digital i Leeds tidigare i år.

På talarlistan fanns också Andreas Namslauer från Stockholm Science City och Lisa Lundgren från Region Norrbotten, som båda är medlemmar i projektets arbetsgrupp. De delade med sig av sina erfarenheter inom området från ett företags- respektive regionperspektiv.

Den sista sessionen innan lunch var en paneldiskussion kring behovet av en gemensam process för utvärdering och kvalitetssäkring av digitala tjänster och produkter i Sverige. Deltog gjorde Ylva Williams (VD, Stockholm Science City) Patrik Sundström (programchef e-hälsa, SKL) Daniel Forslund (Innovationslandstingsråd SLL) och Anna Lefevre Skjöldebrand (VD Swedish Medtech).

Under lunchen gästade Hazel Jones 2025-podden, som spelade in live från mässgolvet. 2025-podden är en podcast där gäster intervjuas kring satsningen mot vision e-hälsa 2025. Podden hade tidigare under dagen även gästats av socialminister Annika Strandhäll.

På eftermiddagen stod arbetsgruppen värd för en fördjupningsworkshop där man tillsammans med deltagarna först höll ett Q&A med Hazel Jones för att sedan övergå i gruppdiskussioner kring hur en liknande ”assessment process” som den engelska skulle kunna möta de behov som finns i Sverige.

Hela programspåret kring arbetet har mottagit mycket positiv respons och arbetsgruppen möts av entusiasm över att det satsas på lösningar för dessa utmaningar. Det står tydligt att det behövs mer samordning och tydligare riktlinjer inom detta område. Den enda vägen framåt är tillsammans, mot ett ordnat införande av digitala tjänster och produkter i Sverige.

Läs mer om projektet >>