Du är här

Webinar online: Att skydda design och andra immateriella tillgångar inom medicinteknik

Hur skyddar du som utvecklar medicinteknik dina innovationer på bästa sätt? På vilka sätt kan skydd av utseende, funktion och varumärke kombineras? Hur kan du öka värdet på dina medicintekniska produkter genom att arbeta integrerat med ditt företags immateriella tillgångar?

Att patentskydda en medicinsk uppfinning är ofta en självklarhet, men i många fall kan även ett skydd av produktens utseende ge möjligheter att skapa ökat värde av dina innovationer. Den 30 mars höll vi ett webinar där du får veta mer om hur du kan arbeta strategiskt med just detta.

Markus Dahlberg från Patent- och registreringsverket (PRV) berättar om designskydd och hur detta förhåller sig till patent och varumärkesskydd. Sedan kommer Christoffer Lindhe, grundare av Lindhe Xtend, att ge konkreta exempel på hur de valt att arbeta med designskydd och patent vid utveckling av innovativa proteser. Avslutningsvis berättar Fredrik Engströmer, innovationschef vid Region Stockholm, hur immateriella tillgångar hanteras i Region Stockholm, exempelvis då idéer utvecklats inom hälso- och sjukvården.

Samtalet modererades av Ylva Williams, Stockholm Science City.

Nedan en inspelning från webinariet.