Du är här

Webinar online: Finansieringsmöjligheter inom life science efter pandemin

Hur anser företagsledare inom life science att coronapandemin har påverkat deras tillväxtmöjligheter? Vad är investerares syn på branschens framtid? Har fokus för offentlig innovationsfinansiering ändrats?

Den 2 februari höll vi ett webinar om life science-branschens tillväxt- och finansieringsmöjligheter i pandemins kölvatten. Under webinariet berättade Martina Banyay och Åsa Angel Voss från One in 200 om resultaten från en undersökning där 25 företagsledare inom life science-branschen har intervjuats. Vi fick ta del av hur företagens affärsmöjligheter har påverkats av pågående pandemi och om synen på framtidens utmaningar och möjligheter.

Därefter ett panelsamtal där Lars Hammarström från Vinnova, Johan Christenson från Healthcap och Jonas Söderström från Biostock ger oss sin syn på branschens utveckling och hur möjligheterna till finansiering ser ut framgent.    

Talare och paneldeltagare:

  • Martina Banyay, medgrundare och partner, One in 200
  • Åsa Angel Voss, medgrundare och partner, One in 200
  • Lars Hammarström, direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova
  • Johan Christenson, partner, Healthcap
  • Jonas Söderström, VD, Biostock

Samtalet modererades av Andreas Namslauer, Stockholm Science City.

Nedan en inspelning från webinariet.