“WHO rankar oss etta i världen”

Scandinavian Biopharma är ett svenskt forskningsbolag som utvecklar världens första vaccin mot ETEC, en typ av E. Coli-bakterie. ETEC orsakar merparten av svåra diarréer hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer och är den vanligaste orsaken till ”turistdiarré”.

Foto av Björn Sjöstrand
Björn Sjöstrand

– Vi står oss väl i internationell konkurrens, berättar Björn Sjöstrand som är vd. Vi tillhör de bolag som fått mest pengar från forskningsstiftelsen EU Horizon. Vi är stolta över att WHO rankar oss etta i världen när det gäller diarrévaccinforskning!

Berätta mer om ert flaggskeppsprojekt ETVAX.

– Vi vill göra skillnad på riktigt. Diarré är, näst efter luftvägsinfektioner, det som dödar flest barn under fem år. Men vi behöver även prata mer om hur hög diarrésjukdomsincidens är så starkt kopplad till en negativ fysisk och kognitiv utveckling hos barn i låg- och medelinkomstländer. Många experter börjat betrakta diarré som en form av akut undernäring

Varje år får 35 miljoner resenärer turistdiarré. 15 % av dem får även ytterligare komplikationer efteråt, som långvariga eller kroniska mag- och tarmsjukdomar som till exempel IBS. Vaccin är inte bara viktigt för att slippa bli sjuk, utan också för att minska problem med antibiotikaresistens. Om man inte följer behandlingskuren så spär man på problematiken. En del avslutar kuren för tidigt och då dör inte bakterierna. I fattigare länder har man kanske inte råd med full dos eller köper en undermålig produkt.

– Vårt vaccin är designat för att skydda upp till 90 %  av all ETEC och är ett drickbart vaccin. Resenärer behöver tillsätta vatten för att ta vaccinet, men till barn i låg och medelinkomstländer finns allt som behövs i förpackningen.

Björn berättar att även amerikanska försvaret ger viktig finansiell support med målet att påskynda utvecklingen och godkännandet av vaccinet i USA och kunna erbjuda sin utlandsstationerade personal ett registrerat, säkert och effektivt vaccin mot ETEC.

I er kliniska prövning åkte en grupp testpersoner från Finland på semester i Benin. Hälften fick ert vaccin och hälften fick placebo. Vad blev resultatet?

– Vi valde Benin för där finns ett finskt kulturcentrum som ordnar lokala aktiviteter och det hjälper till att hålla resenärerna kvar på plats, vilket är nödvändigt för att prövningen ska bli tillförlitlig och vi ska kunna samla in avföringsprover under vistelsen i Benin. Under studien följde vi dem i två veckor på plats och sex dagar när de kommit hem, noterade om de fick diarré och analyserade avföringsprover och blodprov.

Lärdomen var att ETEC är väldigt vanligt men utöver det kan de sjuka också bära på andra patogener. Även där skyddade vaccinet, och de som fått vaccin använde mindre antibiotika än de som fått placebo.

Var det svårt att rekrytera försökspersoner?

– Generellt är det inte svårt. Många resenärer vill hjälpa till genom att få fram vaccin både för sig själva och för att stötta människor i låginkomstländer. Vid denna studie var intresset fantastiskt stort. När jag frågade dem varför de ställde upp svarade många ”jag lever ett gott liv och därför vill jag göra skillnad för fattiga barn där jag kan”.

En del hävdar att de stora läkemedelsbolagen inte riktar in sig på fattiga länder för att det inte ”lönar sig”. Men ni har lyckats med er finansiering?

– Vi får mycket finansiering via EU Horizon. Vi har varit med i många olika utlysningar och fått anslag och pengar i konkurrens med företag både inom och utanför branschen. En stor fjäder i hatten är att Bill & Melinda Gates Foundation via PATH Foundation har satsat stora medel på vårt arbete. Vanligtvis är det svårt att få pengar om man inte är ett amerikanskt bolag och kontrakten hos Gates och PATH är gjorda för USA. Exempelvis står det att man inte får föra produkten utanför USA:s gränser - så vi får påminna dem att allt vi gör sker utanför USA!

Foto av Björn Sjöstrand tillsammans med personer i byn

Att göra produkter tillgängliga för den rika världen är ett sätt att sänka kostnader då en större tillverkningsvolym ger lägre priser. Planen är att Scandinavian Biopharma i framtiden ska sälja vaccinet i låg och medelinkomstländer genom Unicef och Pan American Health Association. Turister betalar grundplåten vilket gör att man kan producera tilläggsvolymer till låginkomstländer till ett rimligt pris. Barnen har en mindre dos än vuxna och det sänker tillverkningskostnaden ytterligare.

Ser ni någon förändring i folks beteende avseende att vaccinera sig i och med Covid-19?

– Generellt, ja. Alla har blivit mer medvetna om och förstår hur viktiga vaccin är. Många av sjukdomarna som barnvaccinationsprogrammet skyddar mot är väldigt ovanliga i dag, tack vare framgångsrik vaccinering.  Med ovanliga sjukdomar blir det svårt att förstå hur viktigt vaccinet är. Men fler tar vaccin mot influensa nu än tidigare och hälsofrågor är verkligen på tapeten.

Björn berättar att produkter som stagnerade under pandemin börjar ta fart, som resevaccin och produkter som använda i samband med transplantationer.

– Det är viktigt att verksamheten och försäljningen går bra eftersom det finansierar en viktig del av utvecklingen av vårt ETEC-vaccin.

Vad har ni för planer i framtiden?

– Under pandemin genomförde vi studier i Zambia och Gambia för att se ifall immunsvaret förbättrades om barnen fick ytterligare en vaccindos. Förhoppningen är att kunna skydda barnen under minst tre men gärna fem år. Efter vaccineringen får kroppen ett immunologiskt minne vilket gör att om den vaccinerade senare träffar på det riktiga smittämne kommer immunförsvaret att känna igen det. Kroppens svar blir då snabbare och kraftigare och kan förhindra att den smittade blir sjuk. Vi vill sätta upp ett vaccinationsprogram som gör att barnen är skyddad under de mest utsatta åren i livet, och testa vilken som är den ultimata dosen.

Under 2023 planerar Scandinavian Biopharma att genomföra en fas 3 studie i USA och just nu är det mycket förberedelser inför detta. De jobbar också med att bredda den egna distributionsportföljen.

– I framtiden vill vi bli ett ledande europeiskt företag inom framför allt resevaccin, avslutar Björn Sjöstrand.