XNK Therapeutics gör framsteg inom blodcancer

– Sverige ligger idag i framkant vad gäller forskning på NK-celler.

Det säger Johan Liwing som har mer än 15 års erfarenhet av ledande positioner inom life science i Sverige och utomlands.

Cirka 2 miljarder naturliga mördarceller, eller NK-celler (natural killer cells) cirkulerar konstant i kroppen. Till skillnad från celler i det specifika immunförsvaret kan de döda cancerceller och virusinfekterade celler direkt, utan att ha stött på dem tidigare. De hjälper även till att styra hur övriga immunceller reagerar mot inkräktare, och bidrar till att upprätthålla immunsystemets balans. Det var på Karolinska Institutet som man i mitten av 70-talet var först med att identifiera NK-celler och sedan dess har man aktivt bedrivit världsledande forskning inom ämnet.

Du är vd på XNK Threapeutics, vad gör ni?

Foto av Johan Liwing– Vi är ett immunterapibolag som utvecklar individanpassade läkemedel mot cancer baserat på NK-celler.

Johan Liwing berättar att de har kommit längst inom blodcancer (multipelt myelom) där de har en pågående Fas 2 studie.

– I botten har vi en plattformsteknologi som lämpar sig väl för att ta fram autologa NK-cellsterapier för ett stort antal cancersjukdomar och förutom multipelt myelom har vi program inom AML och blåscancer.

Varför har NK-celler för cancerbehandling blivit ”hett” de senaste åren?

– Man tror att biverkansprofilen är mycket mildare än med till exempel T-cellsbaserade terapier, men att de ändå kan vara lika effektiva.

Vilka är de kommande viktiga stegen för XNK Therapeutics? Vad har hänt om två år?

– Vi har förhoppningsvis kommit längre inom vår kliniska utveckling inom blodcancer (multipelt myelom) och även tagit steget in i kliniska prövningar inom en eller flera andra cancersjukdomar.

Framsteg inom cancerbehandling

Den 5 oktober var Johan en av panelisterna på ”Framtidens hälsa: Framsteg inom cancerbehandling”. Vill du ha inbjudningar till våra kommande seminarier? Signa upp på vår utskickslista här >>