Du är här

11 maj: Nycklarna till ett friskare liv med kronisk sjukdom

torsdag, 11 maj, 2017 - 09:00

En rad initiativ har tagits på nationell, regional och lokal nivå för att förbättra vården för kroniskt sjuka. Men mycket arbete återstår för att få en vård som fungerar i vardagen för patienter som ska leva med sin sjukdom resten av livet. Denna dag, som anordnas av Dagens Medicin Agenda, ska ge en lägesrapport om de pågående initiativen och hur de ska följas upp, ge inspiration till nya sätt att arbeta både i primärvård och i högspecialiserad sjukhusvård, samt diskutera hur framtiden ska se ut.

Utdrag ur programmet: 

  • Strukturförändring av vårdet - vad innebär det för kroniskt sjuka? Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för förändring av sjukvårdet
  • Framtidens vård av kroniskt sjuka - så ska vi möta utmaningen Andreas Sjölander (S), ordförande i folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, Landstinget i Västernorrland.
  • Så kan e-hälsa användas för att förebygga akut försämring av kronisk sjukdom Carl-Olof Svensson, medicinsk rådgivare, MedHelp

När: 11 maj 2017, 09.00-16.20
Var: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Hur: Se hela programmet och anmäl dig här >>

Dagen arrangeras av Dagens Medicin Agenda.