Du är här

Are We on Track?

torsdag, 29 januari, 2015 - 09:00 till 16:30

Ett seminarium om serialisering inom läkemedelsindustrin.

Syftet med Are We on Track är att vara ett forum för diskussion och informationsspridning inom läkemedelsindustrin. Baserat på det EU-direktiv som Europeiska parlamentet antog 2011, är det viktigt att hela läkemedelskejdan samlas för att diskutera regelverket för att nå ett helheltsperspektiv på spårbarhet inom läkemedelsframställning. 
 
Moderator: Torkel Gren, Recipharm
 
När: 29 januari 2015, kl 9.00-16.20
Var: Skogshem & Wijk, Lidingö