Du är här

Brown Bag Lunch: Patientcentrerad vård - vägen framåt enligt många men vad menar vi?

måndag, 30 januari, 2017 - 11:30 till 13:00
Hur ska vården utformas i framtiden och vilket inflytande ska vi som medborgare ha?
Vilka komponenter ska tas med när vården utvärderas och hur tillförlitligt är patientupplevd hälsa?
Talare:
Christina Åkerman, VD Ichom
Evalill Nilsson, QRC Stockholm
Yvonne Dellmark, Karolinska Sjukhusets läkarförening
 
I paneldiskussionen:
Anna Starbrink (L), Landstingsråd SLL
Erika Ullberg (S), gruppledare och finanslandstingsråd i opposition SLL
 
MSD bjuder på lunchen och tillsammans tar vi fram konkreta idéer.