Du är här

Brown Bag Lunch Talks @ MSD: Stora hot, den lilla människan och vacciner som lösning

torsdag, 12 oktober, 2017 - 11:30 till 13:00

Sjukdomar är ett av människans största hot, men vi kan skydda oss. Idag har vi tillgång till vaccin mot Ebola och med vaccin mot HPV kan vi förekomma flera olika cancerformer. Alla behöver få möjligheten. Det är en förutsättning för vår överlevnad.

När? 12 oktober, kl. 11.30-13.00
Var? MSD, Gävlegatan 22, Stockholm

Program

Development of an Ebola Vaccine in the Midst of an Unprecedented Epidemic
Special Guest Speaker: Dr Beth-Ann G. Coller, PhD, Executive Director, Global Clinical Development, Merck and Company, Inc.
Leder det forskningsteam som ligger bakom framtagandet av ett vaccin mot Ebolavirus.
 
Vad gör Sverige när epidemin bryter ut?
Martin Sjöholm från Myndigheten för samhällsberedskap (MSB), ledde den svenska insatsen på plats i Liberia under utbrottet av Ebola epidemin. Berättar om sina upplevelser kring insatsen, utmaningarna, hur Sverige mottogs och vad som går att åstadkomma i en exceptionell situation.
 
Utrota HPV – tar Sverige matchen? 
Vi har möjlighet att utrota HPV och att ge alla flickor och pojkar ett brett och jämställt skydd. Kommer Sverige att göra det som behövs?
Christer Borgfeldt, docent, obstetrik & gynekologi, Lunds universitet – presentation om HPV, HPV-screening, det hälsoekonomiska perspektivet inklusive kostnader för vaccination av både flickor och pojkar.
 

Till registreringssidan >>