Cybersäkerhet: vad innebär NIS2-direktivet för life science-företag?

28 maj 08:30 - 28 maj 10:00

IT-attacker blir allt vanligare och utgör ett växande hot mot såväl offentliga verksamheter som små och stora företag. 

  • Vilka krav ställs på cybersäkerhet för företag inom life science?
  • Vad innebär det nya EU-direktivet NIS2 för dig som utvecklar produkter och tjänster för hälso- och sjukvården?
  • Hur kommer du igång att kartlägga risker och arbeta med åtgärder på ett effektivt sätt? 
  • Hur kan du ta hjälp av standarder i ditt säkerhetsarbete och skapa fördelar på marknaden?  

Varmt välkomna till ett seminarium om cybersäkerhet och de nya krav som ställs på life science-företag. Missa inte chansen att uppdatera dig på nyheter inom regelverken för cybersäkerhet och få tips om hur du kan arbeta effektivt. 

Självklart finns möjlighet att ställa frågor.

Banner med text talare

Foton av seminariets talare

  • Johan Thulin, cybersäkerhetsstrateg vid SKR, berättar vad NIS2 innebär för regioner och kommuner samt vilka nya krav som de i sin tur kan komma att ställa på sina leverantörer. 
  • Beatrice Orback, Teamleader Health Care vid Plantvision, berättar mer om hur olika typer av företag påverkas och hur du inom life science kan arbeta praktiskt för att möta kraven och säkra din verksamhet.
  • Helena Holma, VD och medgrundare till Leyr, berättar om hur de arbetat med informations- och cybersäkerhet tidigt i sin produktutveckling och varför det varit viktigt ur ett affärsmässigt perspektiv.  

Moderator: Andreas Namslauer, Stockholm Science City

NÄR: Tisdag 28 maj kl 08.30-10.00. Frukost från kl 08:00.
VAR: Life City, Solnavägen 3H, Stockholm.

Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig på denna länk senast 22 maj >>

Seminariet genomförs inom ramen för projektet Health Data Sweden (HDS) som arbetar för att hjälpa små och medelstora företag samt offentlig sektor att digitalisera inom hälsodata.

Logotyp HDS

 

 

 

Logotyp Medfinansiering av EU

 

 

 

Logotyp Vinnova