Du är här

Delta i innovationstävling inom idrott och hälsa

tisdag, 30 juni, 2015 - 09:00 till 23:00
Hela världen efterfrågar nya tjänster och produkter som gör oss mer fysiskt aktiva, friskare och mer välmående. Nu söker Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) med partners dig som har en idé till en innovation, eller vill bidra med din kompetens för att tillsammans med andra arbeta fram en innovation. Tävlingsbidragen kan vara en ny träningsmetod, ett tekniskt hjälpmedel eller precis vad som helst som innebär nya möjligheter för människor att utöva idrott, träna eller bara röra på sig mer i vardagen.
Årets tävling har tre teman:
 
1. Nya ingångar till fysisk aktivitet
2. Återkoppling vid träning och tävling
3. Fysisk aktivitet vid kroniska sjukdomar
 
Vi ser gärna att du som vill tävla deltar på någon av våra tre infoträffar. Dit kan du komma med en idé eller utan – och få träffa personer och team som du skulle vilja utveckla idéer tillsammans. Du får veta mer om tävlingen och får också praktiska tips och råd. Dessutom hålls en kortare föreläsning av en hemlig gäst.
 
Infoträff  1: onsdagen den 25 mars, kl 16–19
Infoträff  2: torsdagen den 16 april, kl 16–19
Infoträff  3: tisdagen den 5 maj, kl 16–19
 
Träffarna sker i LTIV, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap på GIH, Gymnastik och
Idrottshögskolan, Lidingövägen 1. Föranmäl dig genom att mejla till manne.godhe@gih.se.
 
Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast 30 juni. I potten ligger en prissumma på totalt 90 000 SEK, stöd för att testa sin innovation i skarp miljö samt möjligheten att få presentera den för investerare på Asian Financial Forum i Hong Kong.

Läs mer om tävlingen och priserna >>