Från patient till patent tur och retur - skapa mervärde i patentportföljen genom läkemedelsutvecklingens olika faser

18 oktober 08:30 - 18 oktober 09:45

Skydd av immateriella tillgångar är grundbultar vid framtagande av nya läkemedel. Under hela den kliniska utvecklingen framkommer nya upptäckter som ofta går att skydda på olika sätt såsom patentskydd, SPC, regulatoriskt skydd, dataskydd.  Hur kan du på bästa sätt arbeta strategiskt och integrerat med kliniska studier och IP-skydd?  

Välkommen till ett seminarium där du får lära dig mer om hur du kan utnyttja alla läkemedelsutvecklingens faser till att skapa och upprätthålla en stark och långvarig exklusivitet för sin slutprodukt.  Seminariets inbjudna experter kommer att berätta om: 

  • Vilka fallgropar som finns på vägen och hur du kan undvika dessa 

  • Hur ”nice to have” kan bli värdeskapande och varför less inte alltid är more 

  • Vikten av att ha en långsiktig patentstrategi integrerad i utvecklingsprojektets övergripande plan 

Talare

Talarna vid seminariet

  • Peter Holm, European Patent Attorney och Sverigechef, HØIBERG 
  • Charlotta Dahlborg, Patentkonsult och affärsutvecklare, Områdesansvarig Stockholm, HØIBERG 
  • Karin von Wachenfeldt, VD och medgrundare, Truly Labs 
  • Carla Carvalho, Senior expert, Truly Labs 

Seminariet modereras av Andreas Namslauer (SSCi) 

När: 18:e oktober, kl 8:30-9:45 (frukost serveras från kl 8:00) 

Var: Biblioteket plan 24, Wenner-Gren Center, Sveavägen 166 

Anmäl dig på denna länk senast 15 oktober >>

Antalet platser är begränsat.