Framgångsfaktorer för lyckade samarbeten mellan företag och hälso- och sjukvård

6 december 08:30 - 6 december 10:00

Varmt välkommen till ett frukostseminarium som handlar om hur samverkan mellan företag och hälso- och sjukvården utvecklar både vården och företag. Morgonens talare från Pfizer och Karolinska Universitetssjukhuset kommer att dela med sig av både utmaningar och framgångsfaktorer som de stött på i olika pågående och avslutade samarbetsprojekt.   

Hur kan vården utvecklas genom samarbeten med företag? Vad lär sig företagen genom väl planerade och genomförda gemensamma utvecklingsprojekt? Hur kan nya produkter, tjänster och arbetssätt som gemensamt tagits fram, implementeras? Vilka utmaningar kan uppstå och vilka är framgångsfaktorerna för att nå hela vägen fram? 

Illustration med text talare och panel

Foton av de fem talarna

  • Jeanette Tuval, Chef för Innovationsstöd & Näringslivssamarbeten, Karolinska Universitetssjukhuset 
  • Kristina Groth, Innovationsledare och expert inom distansvård, Karolinska Universitetssjukhuset 
  • Frieder Braunschweig, FoU-chef Hjärt-kärlcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset 
  • Magnus Runnamo, Commercial Lead, Pfizer 
  • Marit Vaagen, VD och Grundare, Sirona 

Moderator:  Andreas Namslauer, Affärsutvecklare, Stockholm Science City. 

NÄR: den 6:e december kl 8:30-10:00. Frukost serveras från kl 8:00.  

VAR: Life City, Solnavägen 3H. 

Anmäl dig på denna länk >> 

Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är den 3 december.

Seminariet är ett samarbete mellan Stockholm Science City och Sirona Health Solutions, ett analys- och rådgivningsbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Sironas vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad.

Logotyp för Sirona

Logotyp HDS

 

Logotyp EU flagga