Framtidens Hälsa: Hållbarhet inom life science

19 juni 08:30 - 19 juni 10:00

Inom life science står arbetet för att uppnå god hälsa och välbefinnande i fokus. Sektorns framgångar är därmed avgörande för att uppnå ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vilka typer av omställning krävs för att life science-sektorn ska bidra till övriga hållbarhetsmål? 

Vilka nya krav kommer att ställas på företag för att säkra finansiering och deltagande i upphandlingar? Hur ser morgondagens talanger på ett aktivt hållbarhetsarbete när de väljer arbetsgivare? På vilka sätt påverkar EU-taxonomin - klassificeringssystemet för att definiera miljömässigt hållbara investeringar - investeringar? Hur granskas hållbarhetsaspekter när projekt värderas av tänkbara kunder och samarbetspartners? Vilka är experternas bästa tips för att komma igång med hållbarhetsarbetet även med knappa resurser? 

Välkomna till ett panelsamtal om hållbarhetsarbetets betydelse i life science sektorn. Samtalet belyser flera olika perspektiv från hur dagens och framtida krav och regleringar på nationell och EU-nivå påverkar, via de större företagens arbete och ambitioner, till hur det mindre företaget kan komma igång med ett effektivt hållbarhetsarbete.

Det finns möjlighet för dig som deltar att ställa frågor till panelen.  

Panel:

Peder Michael Pruzan-Jørgensen, Eva Halén, Anders Brinne och Bengt Mattson

  • Peder Michael Pruzan-Jørgensen, medgrundare och partner, Raison Consulting 
  • Eva Halén, affärsutvecklingscoach, KTH innovation  
  • Anders Brinne, områdesledare hållbar precisionshälsa, Vinnova  
  • Bengt Mattson, sakkunnig policy, Lif – de forskande läkemedelsföretagen  

Moderatorer: Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City   

NÄR: 19:e juni, kl 8:30-10:00. Frukost serveras från kl 8:00.   
VAR: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166.

Anmäl dig på denna länk senast 14 juni >>

Antalet platser är begränsat.  

 

I samarbete med:

Logotyper från HDS, EU och Vinnova

Mer om HDS (Health Data Sweden) >>

Till Vinnovas webb >>