Du är här

Framtidens Hälsa: Hälsan och mikrobiomet - hur hänger det ihop?

onsdag, 2 oktober, 2019 - 08:00 till 10:00

Framtidens Hälsa är en serie panelsamtal där vi belyser olika utmaningar och möjligheter inom vård och hälsa. Den 2 oktober är det dags för årets tredje samtal på temat Hälsan och mikrobiomet - hur hänger det ihop? Välkommen att delta i ett samtal om mikrobiomet - ett av de just nu hetaste forsknings- och utvecklingsområdena inom hälsa och medicin. 

Mikrobiomet - de mikroorganismer som bland annat lever i vår näsa, mun, mag-tarmkanal och på huden - påverkar hur vi mår. Tack vare teknikutvecklingen kan forskare studera mikrobiomet i detalj, vilket lett till en explosionsartad kunskapsutveckling på området. Det finns kopplingar mellan mikrobiomets sammansättning och folksjukdomar som övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom, men även till neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.

Idag kan vi köpa hemtester på nätet för att kartlägga våra egna mikrobiom och intresset för probiotisk kost som ska gynna vår nyttiga bakterieflora ökar. Men hur mycket av det vi hör och läser finns det vetenskapliga belägg för? Kan vi påverka vårt mikrobiom och hur påverkar mikrobiomet vår hälsa? Vad tänker läkemedelsföretagen om bakteriebaserade terapier och hur ligger forskningen i Sverige till i ett globalt perspektiv?

Paneldeltagare

  • Lars Engstrand, Professor vid KI, föreståndare för Centrum för translationell mikrobiomforskning
  • Aline de Santa Izabel, Grundare av YOGUT & Synbiotic Kitchen
  • Kristin Wannerberger, Director R&D Alliance Management, Ferring Pharmaceuticals 
  • Peter Benno, Med dr, Specialist i mag-tarmkanalens sjukdomar, Östermalms specialistläkarmottagning

Moderatorer
Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City

Panelsamtalet är en del i Framtidens Hälsa, en serie informativa och inspirerande samtal anordnad av Stockholm Science City på H2 Health Hub.

När: 08.30-10:00 (frukost serveras från 08.00)
Var: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45

Registreringen är nu stängd, vänligen kontakta anna.frejd@ssci.se om du är intresserad av att delta.

Vid seminariet delar vi ut en deltagarlista med information om deltagarnas namn och organisationstillhörighet. Eventuell avanmälan görs till anna.frejd@ssci.se alternativt genom den bokningslänk du får via e-post vid registrering. Våra seminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en no show-avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig.