Framtidens hälsa: Hur har pandemin påverkat läkemedelsutvecklingen?

10 december 08:30 - 10 december 10:00

Varmt välkomna till ett panelsamtal om framtidens läkemedelsutveckling. Med samlade krafter togs vaccin mot Covid-19 fram på mindre än ett år. Innebär detta att den gamla sanningen att det tar 10-15 år för en läkemedelskandidat att nå marknaden är förlegad?

Modellerna för läkemedelsutveckling har förändrats under lång tid. Nya samarbeten och olika sätt att snabbare få in vissa typer av läkemedel på marknaden har varit viktiga komponenter. Coronapandemin har utmanat både de offentliga systemen och läkemedelsbranschen, vilka visat prov på stor problemlösningsförmåga. 

Kan specifika kraftsamlingar, mer öppen delning av data och effektiv samverkan mellan privata och offentliga aktörer ge patienter tidigare tillgång till nya mediciner? Finns det lärdomar att dra för att utveckla snabbare godkännandeprocesser med bibehållen patientsäkerhet? Vilka förändringar står branschen inför?  Det är några av de frågeställningar som vår expertpanel kommer att belysa från olika perspektiv. Missa inte möjligheten att knyta nya kontakter och träffa gamla bekanta.

I PANELEN:

  • Richard Bergström, Regeringens vaccinsamordnare
  • Malin Parkler, VD, Pfizer Sverige
  • Lotta Ljungqvist, VD, Testa center, Cytiva
  • Johan Christenson, Partner, Healthcap
  • Kristina Dunder, Ämnesområdesutvecklare, Läkemedelsverket och Sveriges representant i CHMP (EMA:s kommitté för humanläkemedel).

MODERATORER:

Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City

NÄR: 10 december kl 08:30-10:00, frukost serveras från kl 08:00VAR: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, i Axel Wenner-Grensalen (bottenplan)

Anmälan för att delta på plats är nu stängd. Det finns möjlighet att delta via Zoom, se mer här >

Om du har några frågor eller behöver avboka, välkommen att kontakta oss på info@ssci.se. Vi tar en no show-avgift på 200 kr om du uteblir utan att platsen avbokats.

Bild på logotyp för EU

Registrering

Statusmeddelande

Anmälningen är stängd.