Framtidens hälsa: Kliniska prövningar - från patientens och vårdens perspektiv

20 oktober 08:30 - 20 oktober 10:00

Kliniska studier är nödvändiga för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är till stor nytta för patienter och kan vara direkt avgörande för en patients överlevnad. En målsättning i regeringens nationella strategi för life science är att öka antalet kliniska studier i Sverige och på regional nivå drivs flera initiativ för att underlätta genomförandet av dessa.

Men vilka flaskhalsar finns på vägen? Hur kan vårdpersonal få stöd i sitt forskningsarbete? Vad krävs för att fler patienter i alla delar av Sverige ska kunna delta i studier av nya läkemedel? Hur når vi ett läge där hälso- och sjukvården snabbare kan införa nya effektiva behandlingar? Varmt välkomna till ett panelsamtal med fokus på möjligheter och utmaningar kring kliniska studier utifrån både patienters och hälso- och sjukvårdens perspektiv.Äntligen får vi chans att mötas igen – på riktigt! Missa inte möjligheten att knyta nya kontakter och träffa gamla bekanta.

I PANELEN:

  • Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
  • Frida Lundmark, Sakkunnig policy, Lif – De forskande läkemedelsföretagen
  • Sofie Sibia, Projektledare Forskning, utbildning och innovation (FoUI) & Regional samordnare Forum Stockholm-Gotland, en del av Kliniska Studier Sverige, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Elham Hedayati, Överläkare vid Bröstcentrum, Tema Cancer & Koordinator för kliniska prövningar, Karolinska Universitetssjukhuset

MODERATORER:

Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City

NÄR: 20:e oktober kl 08:30-10:00, frukost serveras från kl 08:00VAR: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166 i Axel Wenner-Grensalen (bottenplan). 

Anmälan är nu stängd. Vid frågor, kontakta info@ssci.se

Om du behöver avboka dig, meddela christina.jagare@ssci.se. Om du inte kan komma och inte avbokar dig, tar vi ut en no show-avgift på 200 kr.

Registrering

Statusmeddelande

Anmälningen är stängd.