Framtidens Hälsa: Läkemedel för avancerad terapi (ATMP)

29 november 08:30 - 29 november 10:00

Läkemedel för avancerad terapi – ATMP (från engelskans Advanced Therapy Medicinal Products) - är biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader eller gener. Dessa läkemedel anses utgöra en mycket viktig del i framtidens hälso- och sjukvård.

Ofta innebär de en engångsbehandling där svårt sjuka patienter kan botas – förhoppningsvis med en livslång effekt. Under detta panelsamtal ska vi tala om var vi står idag och vilka möjligheterna och utmaningarna är för framtiden.  

Vi kommer att adressera frågor som: Hur hjälper avancerade terapier patienter i Sverige redan idag? Vad krävs för att integrera de nya avancerade terapierna i vården på bästa sätt? Hur står sig forskning och utveckling inom ATMP i Sverige i en internationell jämförelse? Vilken forskningsinfrastruktur finns att tillgå idag? Vilka förväntningar finns från patienter och anhöriga till svårt sjuka?   

Varmt välkomna till ett panelsamtal som ger dig en översikt av fältet och adresserar de viktiga framtidsfrågorna. Självklart har du möjlighet att ställa frågor till panelen.

Talarna den 29 november

I panelen:

  • Kristina Kannisto, Projektledare, Karolinska Centrum för Cellterapi och medlem i kärngruppen för ATMP Sweden
  • Karin Mellström, Närstående med mångårig erfarenhet av uppdrag inom Barncancerfonden Stockholm Gotland 
  • Patrik Rossi, Chef för Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Mathias Svahn, VD, NextCell Pharma

Moderatorer: Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City 

När: 29:e november, kl 8:30-10:00. Frukost serveras från kl 8:00. 
Var: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig på denna länk senast 27 november >>

Missa inte möjligheten att knyta nya kontakter och träffa gamla bekanta! Antalet platser är begränsat.

 

Detta seminarium medfinansieras av Europeiska Unionen. 

Bild av EU logotyp