Framtidens hälsa - teknik som utmanar och skapar möjligheter #4

22 november 08:00 - 22 november 10:00

Är du nyfiken på hur teknik kan användas för att skapa nya och effektivare behandlingar, hälsofrämjande åtgärder, förbättra patientupplevelser och sänka belastningar inom vården? Under 2018 anordnar vi tillsammans med Sting en serie panelsamtal för att belysa detta område och vad det kan innebära för dig och din verksamhet.

Den 22 november arrangerar vi det fjärde och avslutande panelsamtalet i serien. Vi kommer då att titta närmare på teknik som skapar större möjligheter till prediktion och preventiva åtgärder, för både privatpersoner och inom vården. Denna utveckling kan leda till bättre hälsa och ökad livskvalitet samtidigt som samhällskostnader minskas, men skapar även utmaningar för privatpersoner att tolka resultat och för vården som behöver göra nya typer av avvägningar och anpassa sin verksamhetsmodell. 

Till grund för serien ligger rapporten Where is Life Science Heading in the Future? som Stockholm Science City tog fram under 2017. I rapporten spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Teknik är drivande för utvecklingen inom life science där bland annat gapet mellan grundforskning och klinisk verksamhet minskar. Det skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder men ställer även nya krav på samarbeten och regelverk.

I panelen- Maria Winkvist, Produktchef på Kontigo Care- Massimiliano Gentile, Director of Clinical Informatics på Blueprint Genetics- Madeleine Östling, Enhetschef, Socialkontoret, Norrtälje kommun- Glenn Bilby, VD, grundare, Qinematic

ModeratorEmma Frans - Forskare vid Karolinska Institutet, skribent för Svenska Dagbladet och författare

Tid: 22 november 2018, 08:30-10.00 (frukost från 08:00)Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45 Stockholm

Efter seminariet finns det möjlighet att stanna kvar och mingla med alla medverkande.

Anmälan till seminariet är nu stängd, vänligen kontakta anna.frejd@ssci.se om du vill delta.

Vid seminariet delar vi ut en deltagarlista med information om deltagarnas namn och organisationstillhörighet. Eventuell avanmälan görs till anna.frejd@ssci.se alternativt genom den bokningslänk du får via e-post vid registrering. Våra seminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en no show-avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig.

Registrering

Statusmeddelande

Anmälningen är stängd.