Du är här

Frukostseminarium: Kapitalisera på life science-kluster

onsdag, 6 april, 2016 - 07:45 till 09:00
I Stockholm-Uppsalaregionen  finns omkring 65% av Sveriges life science-företag.
 
Dessutom görs stora investeringar i hälso- och sjukvårdssystemet både i Uppsala och i Stockholm med det nya state-of-the-art sjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS) som öppnar dörrarna för den första patienten under 2016. En ytterligare styrka är närvaron av välrenommerade universitet med studenter och forskare inom life science. Dessutom kompletterar Kista Science City regionens life science-kompetens med tvärvetenskapliga området för informations- och kommunikationsteknik och på lång sikt know-how som finns i Kista. Sammantaget denna region är en stark life science-kluster i Europa.
Hur kan din organisation dra nytta av att vara närvarande i ett life science-kluster? Vi är fortfarande i en tid av konsolidering inom life science-industrin med ett stort antal fusioner och förvärv och en omfördelning av FoU-resurser till externa aktiviteter och samarbeten. Dessutom ökar konkurrensen från tillväxtmarknaderna globalt i kombination med att sjukvårdskostnaderna stiger. Konsekvensen blir att små och medelstora företag (SME:s) liksom universitet och sjukvård är viktiga som drivkrafter för innovation och tillväxt. Hur kan du dra nytta av externa forskningskapacitet och starka regionala nätverk?
 
Under seminariet kommer paneldeltagarna att dela med sig av sina synpunkter och perspektiv på  hur man bäst drar nytta av att vara en del av ett life science-kluster. 
 
Panelen: 
Anna Gran, External Innovation Liaison for the Nordics, J&J Innovation, 
Ulf Janzon, Policy & Communications Director at MSD, 
David Johansson, Chairman of the Board, Hagastaden Property Developers,
Stefan Vlachos, Acting Department Head, Innovation Center & Head of Strategic Innovation Development, Karolinska University Hospital and Professor 
Mary Walshok, University of California San Diego. 
 
Moderator; 
Richard Cowburn, Project Manager, Corporate Affairs at Karolinska Institutet.  
 
Var: Stockholm Business Region Development, Drottninggatan 33 (karta
När: Onsdag 6 april, 2016 kl 08:00 till 09:00, frukost serveras från 07:45
Hur: registreringen är stängd, vänligen kontakta anna.frejd@ssci.se med frågor om seminariet.
 
Detta seminarium kommer att hållas på engelska.
 
Om du behöver avanmäla dig, vänligen kontakta anna.frejd@ssci.se.