Du är här

Frukostseminarium om kommunikation: Små bolag måste höras!

onsdag, 4 februari, 2015 - 08:30 till 10:00

Karolinska Institutet Science Park bjuder in till ett frukostseminarium om grundläggande kommunikation för små bolag. 

Datum: 4 februari, 2015
Tid: 08:30 - 10:00
Plats: Karolinska Institutet Science Park, Solna
 
Program
 
8:30 Frukost
 
8:45   “Alla dessa intressenter – vad behöver de?”
“Stakeholder Management” eller på svenska “Målgruppsanpassning” är ett steg i kommunikationsprocessen som det är viktigt att ägna tid åt, inte minst i ofta semi-virtuella bolag. Vilka är våra målgrupper (styrelse, ledning, ägare, investerare, partners, leverantörer, kunder, personal) och vilka är deras behov ur ett kommunikationsperspektiv?
Scintillate är ett företag med lång erfarenhet av internkommunikation i läkemedelsbranschen, och under seminariet får vi ett smakprov på kommunikationsmodellen MBILA. Sanna Dahlberg, en av Scintillates grundare, presenterar och involverar.

9:15   Påtår

9:25   “Syns man inte så finns man inte – att nå ut i media”
Gitte Strindlund och Peter Lundström, kommunikationskonsulter specialiserade inom life science och verksamma på Narva, berättar om hur man kan presentera sitt bolag så det blir intressant för media, hur man profilerar sina talespersoner – och beskriver verktygslådan för grundläggande kommunikation för små bolag som måste höras!
 
10:00 Slut