Du är här

Frukostseminarium: Vad är på gång inom ehälsa – i Australien respektive Sverige?

fredag, 25 augusti, 2017 - 07:45 till 09:30

Australien gör nu en stor nationell satsning på ehälsa. Här i Sverige har SKL och regeringen enats om Vision ehälsa 2025, där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Forska!Sverige, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett frukostseminarium den 25 augusti där möjligheter och utmaningar diskuteras.

En gemensam styr- och samverkansorganisation har bildats och leds av en styrgrupp med politiska företrädare för regeringen och SKL. Även om förutsättningarna skiljer sig åt mellan Sverige och Australien finns det gemensamma utmaningar och stora möjligheter att lära av varandra, exempelvis vad gäller lagstiftning, etik, teknik, implementering, uppföljning m.m.
 
Datum: 25 augusti kl 07:45-09:30
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm, Konferenslokal Torget
 
Program
 
Välkomnar
Sveriges Kommuner och Landsting
 
Introduktion
Forska!Sverige
 
Presentation av Australiens nya nationella satsning på Digital Health
Rachel De Sain Executive General Manager, Innovation and Development at Australian Digital Health Agency 
 
Panelsamtal – Vad är på gång i Sverige och vad kan vi lära av Australien?
 
Moderator: 
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
 
I panelen:
Patrik Sundström, programansvarig Sveriges Kommuner och Landsting
Socialdepartementet (tba)
Mikael Johansson, strateg Inera
Niklas Eklöf, strateg Ehälsomyndigheten
Johan Folkunger, ledamot Swedish Medtech
Anders Blanck, VD LIF
Anders Ekholm, ordförande Storstockholms Diabetesförening och vice VD Institutet för Framtidsstudier
Akademi (tba)
 
Anmäl dig senast den 18 augusti 2017.