Framtidens hälsa: Ny kunskap från hälsodata

2 september 08:30 - 2 september 10:00

Data som genereras i hälso- och sjukvården är mycket värdefull för utvecklingen av ny kunskap. Det handlar om att allt från att förstå hur en viss läkemedelsbehandling fungerar och hur vårdprocesser kan förändras, till utveckling av AI för att ta fram programvara för beslutsstöd.

Men hur kan hälso- och sjukvården, universitetsforskare och företag arbeta tillsammans för att skapa kunskap av data? Vilken typ av information finns i vårdens olika system? Hur används informationen idag och vilka möjligheter finns för framtiden?
Den 2:a september är du varmt välkommen till ett panelsamtal där vi belyser olika aspekter av användning av hälsodata. Vi får veta mer om hur Region Stockholm arbetar för att tillgängliggöra data med sitt initiativ Centrum för Hälsodata, och även hur de tillsammans med andra aktörer gör analyser av data. Vi pratar även om hur företag använder den nya kunskap som data ger, samt om de initiativ som finns på nationell nivå för att underlätta sekundäranvändningen av hälsodata. Självklart har du möjlighet att ställa frågor till panelen.

I panelen:

Foto på De fyra talarna den 2 september

  • Clara Hellner, Forsknings- och Innovationsdirektör, Region Stockholm. Ansvarig för Centrum för hälsodata. 
  • Helene Spjuth, Samordnare vid Centrum för hälsodata, Region Stockholm. 
  • Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe, AstraZeneca. Har lett arbetsgruppen för hälsodata inom regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science.  
  • Nils Ekström, nationell medicinsk rådgivare, Novo Nordisk.

Moderatorer: Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City Bild på hjärtaMissa inte möjligheten att knyta nya kontakter och träffa gamla bekanta! Panelsamtalet kommer inte att filmas. NÄR: 2:a september, kl 8:30-10:00. Frukost serveras från kl 8:00.VAR: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, i Axel Wenner-Grensalen. Antalet platser är begränsat. 

Anmälan stängde den 26 august. Om du har frågor, mejla till info@ssci.se.

 

EU-logotyp