Du är här

Innovationssamarbeten mellan företag och vårdgivare – lärdomar från EU-projektet LIVE INCITE

onsdag, 13 februari, 2019 - 08:00 till 09:30

Sedan ett år tillbaka samarbetar små och stora företag med tre europeiska universitetssjukhus för att ta fram nya digitala stöd som hjälper patienter att byta till en mer hälsosam livsstil inför operation. Det sker inom ramen för EU-projektet LIVE INCITE, som leds av Karolinska Universitetssjukhuset och som ska öka vårdgivarnas kompetens inom upphandling av innovation och samarbeten. Under seminariet presenteras erfarenheterna av samarbetet hittills.

Stockholm Science City och Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset välkomnar dig till ett uppföljande frukostseminarium om LIVE INCITE – ett samverkansprojekt mellan företag och vårdgivare som EU-kommissionen lyft som ett föredöme i att utmana och utveckla förutsättningarna för innovation och innovationssamarbeten.

Du får träffa upphandlingsexperten Martina Ahlberg som leder projektet, samt Stefan Gudasic, enhetschef för Inköp på Region Stockholm (fd SLL Upphandling) som sammanfattar lärdomar och best practice från projektet. Du får också ta del av erfarenheter från de medverkande företagen Johnson & Johnson (Sverige/Schweiz), MyIndicators 46 (Sverige), 8Wires (Spanien) och Fundació Eurocat (Spanien).

 

Martina Ahlberg, projektledare LIVE INCITE & Stefan Gudasic, enhetschef Region Stockholm Inköp.

Program

  • Martina Ahlberg från Karolinska Universitetssjukhuset berättar om vårdgivarens och företagens erfarenheter av innovationssamarbetet
  • Stefan Gudasic på Region Stockholm Inköp (fd SLL Upphandling) ger sitt perspektiv på möjligheter och utmaningar

Tid: Onsdag 13 februari, kl 08:30-09:30 (frukost serveras från 08:00)
Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45

Innovationsplatsen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset som arbetar med innovation som verktyg för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga vård. En viktig uppgift är att etablera samarbeten med ledande akademiska institutioner, näringslivsaktörer och andra vårdgivare både i Sverige och internationellt.

LIVE INCITE är ett EU-projekt som utvecklar vårdens förmåga att upphandla innovationskraft. Projektet rankades högst inom sin utlysning och lyfts fram som ett föredöme av EU-kommissionens plattform Innovation Radar, som ska sprida excellent innovation och främja samverkan med målet att fler innovationer når marknaden. LIVE INCITE är ett samarbete mellan Spanien, Danmark och Sverige och leds av Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Registreringen är nu stängd, om du är intresserad av att delta hör av dig till anna.frejd@ssci.se.

Vid seminariet delar vi ut en deltagarlista med information om deltagarnas namn och organisationstillhörighet. Eventuell avanmälan görs till anna.frejd@ssci.se alternativt genom den bokningslänk du får via e-post vid registrering. Våra seminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en no show-avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig.