Karolinska Institutet och läkemedelsbolaget Janssen samarbetar för framtidens behandlingar

21 mars 08:30 - 21 mars 09:45

Fungerande samarbeten mellan näringsliv och akademin är viktiga för att ta fram ny kunskap och skapa lösningar som gagnar samhället. Inom life science ser vi en utveckling där företag i allt större utsträckning söker sig till miljöer där det finns en mångfald av olika aktörer och exempel på väl fungerande samverkan.

Vad krävs för att skapa ömsesidiga vinster i dessa samarbeten? Vilka faktorer är viktigast när läkemedelsföretag söker universitetssamarbeten? Hur byggs tillitsfulla relationer och vilka grundregler behöver sättas upp? 

Välkommen till ett seminarium där du får ta del av erfarenheter från ett mångårigt strategiskt samarbete mellan Janssen och Karolinska institutet. Richard Cowburn, ansvarig för näringslivssamverkan vid Karolinska institutet; Martin Johansson, Medicinsk chef vid Janssen Sverige och Mikael Hanson, ansvarig för samarbeten inom real world evidence vid Janssen berättar om vad som varit viktigt för att få till ett givande samarbete. De går igenom vad samarbetsprogrammet innehåller, olika utmaningar som de stött på samt vilka vinster samarbetet har lett till. 

Talarna vid seminariet

Talare:

  • Richard Cowburn, ansvarig för näringslivssamverkan, Karolinska institutet
  • Martin Johansson, medicinsk chef, Janssen Sverige
  • Mikael Hanson, ansvarig för samarbeten inom real world evidence, Janssen Sverige

Självklart har du som deltagare möjlighet att ställa dina frågor till talarna. Seminariet modereras av Filippa Kull, Stockholm Science City

NÄR: 21:a mars kl 8:30-9:45. Frukost serveras från kl 8:00
VAR: Axel Wenner-Grensalen, Wenner-Gren Center, Sveavägen 166

Anmäl dig på denna länk senast 19 mars >>