Du är här

Läkemedelskongressen

fredag, 18 september, 2015 - 09:30
Läkemedelskongressen 2015 erbjuder kompetensutveckling och ny kunskap för dig inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademi.
Två dagar med tre spår och ca 50 medverkande.
Program måndagen den 9 november:
 
Vad säger Anders Lönnberg, Regeringens nationella samordnare för Life science och Håkan Billig, ordf. i Kommittén för nationell samverkan av kliniska studier, om Sverige som Sverige som Life science arena? Margareta Ozolins, Vice President Sweden operations, AstraZeneca berättar om status för Life science industrin i Sverige.
 
Huvudsymposium: Sverige som Life Science-nation
  • Programspår 1: Forskning och utveckling
  • Programspår 2:Tillverkning och handel 
  • Programspår 3: Användning och patientsäkerhet 
Program tisdagen den 10 november:
 
Hur kan kedjan vård-apotek fungera bättre? Vad kan professionerna tillsammans åstadkomma för säkrare och effektivare läkemedelsbehandling för alla? 
Huvudtalare: Gabriel Wikström, Folkhälso-och sjukvårdsminister
Ordnat införande av nya läkemedel – varför är det viktigt och hur kan det realiseras?
Talare och debattörer: Sofia Wallström, GD, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, Anders Blanck, VD, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket.
 
Huvudsymposium: Professioner i samverkan
  • Programspår 1:Forskning och utveckling 
  • Programspår 2: Tillverkning och handel
  • Programspår 3:Användning och patientsäkerhet 
• Fördjupade föredrag, hands-on kunskap, debatter och forskningsfront.
• Tre parallella programspår – se detaljer om innehållet på www.lakemedelskongressen.se
• Tävlingen Årets kompetensapotek! – se laguppställningen!
• Erkänd kompetensutveckling – upp till 10 FOKUS-poäng 
 
 
Läkemedelskongressen är Apotekarsocietetens årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning. Oavsett om du är verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademin så erbjuder den årligen återkommande Läkemedelskongressen kompetensutveckling och ny kunskap för dig!