Du är här

Lunchseminarium: när ska jag börja tänka på Hälsoekonomi?

onsdag, 15 oktober, 2014 - 11:30 till 13:00

Välkommen till ett lunchseminarium om “När ska jag börja tänka på Hälsoekonomi?” med Per Boström, Senior Hälsoekonom, LINK Medical Research.

Per Boström har mer än 15 års erfarenhet av hälsoekonomi, market access och pricing inom läkemedelsindustrin, främst med lanseringar av nya innovativa produkter.
 
I denna presentation förklarar han hur ett hälsoekonomiskt tänkesätt kan användas för att förbättra framgångschanserna när man ska omvandla forskningsresultat till säljbara produkter. För en framgångsrik lansering räcker det inte med en bra produkt – man måste också kunna visa att den ger ett värde till patienten, till kliniken, och till den som betalar vården. Ska det vara möjligt måste hälsoekonomiska aspekter med tidigt i utvecklingsprocessen.
 
När: 15 oktober kl. 11:30 - 13:00
Var: Karolinska Institutet Science Park, Solna
 
kl.11:30: Mingel och lättare lunch serveras
kl. 12:00: När ska jag börja tänka på hälsoekonomi? Föreläsning och frågor
 
Anmälan till info@kisciencepark.se, senast 14 oktober.