Du är här

Nationell hearing om högspecialiserad laboratoriemedicin

fredag, 30 oktober, 2015 - 09:30 till 17:30

Sverige har unika förutsättningar för att bidra till effektivare utveckling av  laboratoriemedicinsk diagnostik med våra heltäckande hälsodataregister,  biobanker och högspecialiserade molekylära analystekniker. Snabbare och säkrare laboratoriemedicinsk diagnostik har möjlighet att åstadkomma en effektivare och mer patientsäker vård. För att främja denna utveckling vill vi bidra till en dialog mellan patienter, experter och företrädare för de olika organisationer som samverkar för att uppnå detta mål.

 
Organisatör: Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
 
 
Se bifogat program.
 
För eventuella frågor kontakta: nasrin.perskvist@ki.se, eller helena.andersson.1@ki.se