Du är här

Panelsamtal: Framtidens hälsa - teknik som utmanar och skapar möjligheter #3

torsdag, 20 september, 2018 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på hur teknik kan användas för att skapa nya och effektivare behandlingar, hälsofrämjande åtgärder, förbättra patientupplevelser och sänka belastningar inom vården? Under 2018 anordnar vi tillsammans med Sting en serie panelsamtal för att belysa detta område och vad det kan innebära för dig och din verksamhet.

Den 20 september arrangerar vi det tredje panelsamtalet i serien. Vi kommer då att titta närmare på ny teknologi som sätter individen i centrum och möjliggör skräddarsydda behandlingar utifrån enskilda patienters genetiska förutsättningar och livsförhållanden. Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att behandla leukemi med hjälp av så kallad Car-T-cellterapi, en form av terapi där patienters egna immunceller modifieras genetiskt för att sedan användas vid behandling av sjukdomen. Vid panelsamtalet kommer vi att få höra mer om deras arbete och vilka möjligheter och utmaningar som finns med denna typ av behandlingar. Vid kommer även att få höra hur Olink arbetar inom området Precision Proteomics och utvecklar produkter för biomarkörsbaserad diagnostik, analys av sjukdomsförlopp och studier för att skapa bättre förstålse kring sjukdomsmekanismer. Dessutom kommer ImagineCare och berättar hur de använder realtidsmonitorering och digitala tjänster för att skapa individanpassad distansvård för personer med kroniska sjukdomar.

Den tekniska utvecklingen som möjliggör en ökad individanpassning av vården förändrar och skapar även nya affärsmöjligheter för företag inom life science. Detta kommer också att belysas i samtalet där riskkapitalbolaget HealthCap är med och ger sin syn på utvecklingen. 

Till grund för serien ligger rapporten Where is Life Science Heading in the Future? som Stockholm Science City tog fram under 2017. I rapporten spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Teknik är drivande för utvecklingen inom life science där bland annat gapet mellan grundforskning och klinisk verksamhet minskar. Det skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder men ställer även nya krav på samarbeten och regelverk.

I panelen

  • Gunilla Enblad - Överläkare och professor i onkologi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
  • Erika Assarsson - Forsknings- och utvecklingschef på Olink Proteomics
  • Mikael Bäckström - Medgrundare av ImagineCare
  • Eugen Steiner - Partner på HealthCap

Moderator
Emma Frans - Forskare vid Karolinska Institutet, skribent för Svenska Dagbladet och författare

Tid: 20 september 2018, 08:30-10.00 (frukost från 08:00)
Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45 Stockholm

Efter seminariet finns det möjlighet att stanna kvar och mingla med alla medverkande.

Möjlighet till anmälan är nu stängd eftersom vi inte kan rymma fler personer i lokalen.

I samband med eventet kommer en deltagarlista att delas ut där personnamn och organisation för alla anmälda kommer att framgå.