Du är här

Seminarium: Från kartläggning av människans byggstenar till klinisk praxis

torsdag, 27 april, 2017 - 17:00 till 19:30

Kartläggning av en individs arvsmassa är idag snabb och billig. Dessutom presenterades nyligen Proteinatlasen - ett storskaligt kartläggningsprojekt över våra proteiner. Det kan leda till nya framtida behandingar. Nästa steg är klinisk praxis och därmed direkt patientnytta. Seminarium och middag äger rum på IVA Konferenscenter.

En explosionsartad utveckling pågår  inom den medicinska forskningen. Nyvunnen kunskap om våra 20 000 proteiner gör att vi bättre kan förstå och förhoppningsvis bota våra folksjukdomar.
 
Genom helt nya grepp, via så kallad medborgarforskning med hjälp av dataspel, har man tillhandahållit värdefull hjälp för att bestämma den detaljerade positionen för våra proteiner inne i cellerna. Inom cancerforskningen är detta av avgörande värde för att i detalj kunna studera skillnader i uttrycksmönstret av nyckelproteiner mellan olika cancerformer.
 
PROGRAM
 
Introduktion, Stefan Ståhl
 
Proteinatlasen - en karta över människans byggstenar 
Mathias Uhlén, Avd. Proteomik & Nanobioteknologi, Science for Life Laboratory, KTH
 
"Project discovery" - lyckat samarbete mellan forskare och gamers
Emma Lundberg, Avd. Proteomik & Nanobioteknologi, Science for Life Laboratory, KTH
 
Vår canceratlas - hur uttrycks proteinerna i olika tumörer 
Fredrik Pontén, Inst. Immunologi, Genetik & Patologi, Uppsala Universitet
 
Helgenomsekvensering i klinisk praxis 
Anna Wedell, Inst. Molekylär Medicin & Kirurgi, Karolinska Institutet
 
Profilering av individers hälsa med ny teknologi 
Mathias Uhlén
 
Datum: 27 april, kl. 17:00 -19.30
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm 
 

Anmäl dig här >>