Webinar: Att skydda design och andra immateriella tillgångar inom medicinteknik

30 mars 09:00 - 30 mars 10:00

Hur skyddar du som utvecklar medicinteknik dina innovationer på bästa sätt? På vilka sätt kan skydd av utseende, funktion och varumärke kombineras? Hur kan du öka värdet på dina medicintekniska produkter genom att arbeta integrerat med ditt företags immateriella tillgångar?

Att patentskydda en medicinsk uppfinning är ofta en självklarhet, men i många fall kan även ett skydd av produktens utseende ge möjligheter att skapa ökat värde av dina innovationer. Välkomna till ett webinar där du får veta mer om hur du kan arbeta strategiskt med just detta.

Markus Dahlberg från Patent- och registreringsverket (PRV) berättar om designskydd och hur detta förhåller sig till patent och varumärkesskydd. Sedan kommer Christoffer Lindhe, grundare av Lindhe Xtend, att ge konkreta exempel på hur de valt att arbeta med designskydd och patent vid utveckling av innovativa proteser. Avslutningsvis berättar Fredrik Engströmer, innovationschef vid Region Stockholm, hur immateriella tillgångar hanteras i Region Stockholm, exempelvis då idéer utvecklats inom hälso- och sjukvården. Självklart ges ni som deltar möjlighet att ställa frågor till talarna.

När: 30:e mars kl 9:00-10:00Var: online, via länk du får innan webinariet

Talare:

  • Markus Dahlberg, Utbildningssamordnare, Patent- och registreringsverket
  • Christoffer Lindhe, Grundare och vice VD, Lindhe Xtend
  • Fredrik Engströmer, Innovationschef, Region Stockholm

Registreringen är nu stängd, om du vill delta, kontakta anna.frejd@ssci.se.

Registrering

Statusmeddelande

Anmälningen är stängd.