Webinar: Finansieringsmöjligheter inom life science efter pandemin

2 februari 09:00 - 2 februari 10:00

Hur anser företagsledare inom life science att coronapandemin har påverkat deras tillväxtmöjligheter? Vad är investerares syn på branschens framtid? Har fokus för offentlig innovationsfinansiering ändrats?

Välkomna till ett webinar om life science-branschens tillväxt- och finansieringsmöjligheter i pandemins kölvatten. Under webinariet kommer Martina Banyay och Åsa Angel Voss från One in 200 att berätta om resultaten från en undersökning där 25 företagsledare inom life science-branschen har intervjuats. Vi får höra hur företagens affärsmöjligheter har påverkats av pågående pandemi och om synen på framtidens utmaningar och möjligheter.

Sedan följer ett panelsamtal där Lars Hammarström från Vinnova, Johan Christenson från Healthcap och Jonas Söderström från Biostock ger oss sin syn på branschens utveckling och hur möjligheterna till finansiering ser ut framgent.     

Talare och paneldeltagare:

  • Martina Banyay, medgrundare och partner, One in 200 
  • Åsa Angel Voss, medgrundare och partner, One in 200
  • Lars Hammarström, direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova
  • Johan Christenson, partner, Healthcap
  • Jonas Söderström, VD, Biostock

Samtalet modereras av Andreas Namslauer, Stockholm Science City.

När: 2:e februari, kl. 9:00-10:00Var: via länk som du får innan webinariet

Registreringen är nu stängd, vänligen kontakta anna.frejd@ssci.se om du vill delta.

Registrering

Statusmeddelande

Anmälningen är stängd.