Webinar: Hälsodata och precisionsmedicin - möjligheter och utmaningar

10 september 13:00 - 10 september 14:00

Hur kan olika typer av hälsodata kombineras för att öka förståelsen för våra folksjukdomar? Hur används gensekvensering i svensk hälso- och sjukvård idag? Vilka juridiska utmaningar finns när hälsodata ska användas för forskning, utveckling och innovation?

Välkommen till ett webinar om precisionsmedicin och hälsodata. Nya metoder som underlättar gensekvensering och analyser av stora mängder data ger oss redan idag nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar och skräddarsy behandlingar. Utvecklingen ger även bättre prediktion för individuella hälsorisker vilket möjliggör preventivt arbete. På detta webinar får vi höra mer om hur hälsodata används idag och vilka framtida möjligheter som står för dörren, men även de utmaningar som finns.  

Clara Hellner, adjungerad professor vid Karolinska Institutet samt forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm, berättar om regionens satsning på Centrum för Hälsodata och ger exempel på hur stora datamängder kan användas i medicinsk forskning idag. Valtteri Wirta, chef för enheten Clinical Genomics på Scilifelab, ger en inblick i hur gensekvensering används för att diagnosticera cancer och sällsynta sjukdomar och arbetet med att utveckla en nationell infrastruktur för genomikdata. Manólis Nymark, jurist med expertis inom eHälsa, ger en översikt över regelverk kring nyttjande av hälsodata, samt vilka möjligheter och utmaningar som följer med dessa.  

Talare: 

  • Clara Hellner, adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet samt forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm
  • Valtteri Wirta, chef för enheten Clinical Genomics på Scilifelab, ger en inblick i hur gensekvensering används för att diagnosticera cancer och sällsynta sjukdomar
  • Manólis Nymark, jurist med expertis inom eHälsa

I samband med seminariet presenterar stiftelserna Axel och Margaret Ax:son Johnsons och Stockholm Science City rapporten The future of life science – Health data and precision medicine där vi diskuterar möjligheter och utmaningar med att använda hälsodata för att skräddarsy medicinska behandlingar och arbeta förebyggande.

När: 10 september kl 13:00-14:00Var: via länk som du får innan webinariet

Registreringen är nu stängd.

Registrering

Statusmeddelande

Anmälningen är stängd.