Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science

Ingress: 
Rapporten "Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science" är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.
Svenska
Bild: