EMAtoSweden

EMAtoSweden

En kandidatur med patientfokus
Under 2017 kandiderade Sverige om att bli värdland för det europeiska läkemedelsverket (EMA). Vi deltog i arbetet genom att ta fram information om vetenskap, företagande och fysiska miljöer i Stockholm. Vi deltog även i utveckling av webbplatsen EMAtoSweden.eu och i spridning av information i sociala medier och andra kanaler.

Storbritanniens utträde ur EU innebär att det europeiska läkemedelsverket (EMA) flyttar från London. Sverige kandiderade om att bli värdland för EMA och föreslog att verksamheten flyttar till Stockholm, men i november 2017 stod det klart att EMA flyttar till Amsterdam.  

Tack vare vårt nära samarbete med fastighetsägare, universitet, företag och vårdgivare blev vi ombedda att bidra i kandidaturarbetet. Arbetet leddes från EMA-sekretariatet vid Socialdepartementet och vi bidrog med information om vetenskap, företagande och fysiska miljöer för forskning och utveckling i Stockholm. Vi tog fram underlag till den officiella ansökan som skickats till EU-kommissionen, material till webbplatsen EMAtoSweden.eu och presentationsmaterial för olika sammanhang. Vi var även starkt bidragande i utvecklingen av webbplatsen och spridning av information i sociala medier och andra kanaler. Dessutom hjälpte vi till med arrangemanget av ett internationellt seminarium om EMA:s möjliga framtid i Stockholm. Seminariet hölls i Aula Medica, Karolinska Institutet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!