H2 Health Hub

H2 Health Hub

En mötesplats inom digital hälsa
Vi tog fram koncept och initierade verksamheten för H2 Health Hub, ett co-working space och mötesplats för företag och andra inom området digital hälsa. Kort efter öppnandet utvecklades H2 Health Hub till en tydlig och naturlig samlingspunkt för alla i Stockholm som har intressen inom digital hälsa och bidrar därför starkt till att stärka både företagens och regionens konkurrenskraft. Sedan 2017 är verksamheten avknoppad från oss och drivs i egen regi.

Syftet med H2 Health Hub är att ta fasta på den kompetens som finns inom området digital hälsa i Stockholm för att stärka företagens och regionens konkurrenskraft. H2 Health Hub är ett co-working space som fungerar både som arbetsplats och mötesplats för unga företag inom området. Under 2016 öppnades dörrarna på Hälsingegatan 45 i Stockholm.

H2 Health Hub har ett flertal industriella partnerns med intressen inom digital hälsa vilket skapar en kreativ och konstruktiv dynamik mellan de etablerade företag och unga uppstartsbolag som rör sig här. Region Stockholm är strategisk partner och på så sätt stärks kopplingen till vården. En av delägarna till H2 Health Hub är företagsinkubatorn Sting vilket ger medlemsföretagen möjlighet att delta i acceleratorprogram som stärker dess utveckling. 

H2 fungerar som en plats för olika former av event och skapar förutsättningar för meningsfullt utbyte av idéer och kunskap. Kort efter öppnandet utvecklades H2 Health Hub till en tydlig och naturlig samlingspunkt för alla i Stockholm med intressen inom digital hälsa. H2 Health Hub stärker de deltagande företagens utveckling, har byggt upp ett starkt nätverk och positionerar Stockholm som en aktiv och framåtblickande life science-region.

Stockholm Science City (SSCi) är strategisk partner i H2 Health Hub och bidrar med att bygga nätverket inom digital hälsa. Vill du veta mer? Kontakta oss eller klicka dig vidare till H2 Health Hub.