Du är här

Health Hack Academy

En tävling för att lösa samhällsutmaningar
Health Hack Academy, en tävling med syfte att lösa hälsorelaterade samhällsutmaningar. Varje tävling är utformad utifrån faktiska behov från bland annat företag inom life science samt hälso- och sjukvården. Health Hack Academy bidrar både till att hitta lösningar på problem och stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft genom ökad samverkan mellan deltagare och problemställare från olika branscher och med olika erfarenheter.

Den ökande digitaliseringen i samhället möjliggör nya typer av tjänster och produkter. Genom att låta nyfikna människor med olika kompetenser mötas kring en utmaning växer nya idéer fram. Inspirerade av Health Hack Day som genomfördes 2012 och 2013 tog vi 2014 initiativ till att vidareutveckla konceptet kring en idétävling, ett så kallat hackathon. Teman har varit bland annat psykisk ohälsa bland unga och ”Internet of Things for Health”.

Formerna för Health Hack Academy utvecklas från år till år och våra erfarenheter pekar på några viktiga framgångsfaktorer: utmaningarna ska vara framtagna i samarbete med en behovsägare och vara specifik, men samtidigt engagerande och lämna utrymme för kreativitet hos lagen; så många olika relevanta kompetenser som möjligt ska finnas representerade bland deltagarna; lagen ska få stöd i processen av erfarna tjänste- och produktdesigners. Vi har även gett stöd till vinnande lag i prototypframtagning och gett dem möjlighet att presentera sina produktidéer i relevanta sammanhang.

Målet med Health Hack Academy är att bidra med samhällsnytta genom nya lösningar på problem och stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. Deltagarna får ökade kunskaper och vidgar sitt kontaktnät genom sitt deltagande vilket skapar förutsättningar för tillväxt i de företag som deltar. Sedan den första omgången av Health Hack Academy har intresset för att delta växt för varje år och tävlingen är nu ett naturligt inslag på Stockholms healthtech-scen. Genom sin samlande kraft bidrar Health Hack Academy till att nya idéer uppstår och förverkligas. Ett tydligt resultat är exempelvis företaget Meloq som bildades efter att grundarna möttes och deltog i Health Hack Academy.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller klicka dig vidare till Health Hack Academy.